CHRZEŚCIJAŃSKI KOŚCIÓŁ DOMOWY

Na stronie znajdują się kazania i artykuły wielu kaznodziejów oraz pieśni chrześcijańskie i linki do ciekawych filmów

Dave Hunt – Słowo żywe ostrzejsze niż miecz.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/73-sowo-ywe-ostrzejsze-ni-miecz

Natan Parr – Komentarz do 17 rozdziału Objawienia św. Jana

www.przyjdzpaniejezu.pl/komentarz-do-17-rozdzialu-objawienia-sw-jana

David Wilkerson – Czas łaski dobiega końca

www.youtube.com/watch?v=W2vsXGfRFQU

Księga Daniela – film z napisami

www.youtube.com/watch?v=bRGSltevJ0k&list=PLOJr0AdhhLHcSB_bKj7Uwvi1_4qSUPCk_

Co Biblia mówi o nauczaniu i pasterstwie kobiet w kościele

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że Biblia jest tekstem natchnionym przez Boga, wobec czego ponadczasowym, nie można zatem treści ”niewygodnych” dla naszych przekonań, dezaktualizować twierdzeniem iż chodzi tam o sprawy kulturowe bądź obyczajowe, które w dzisiejszych czasach już nie występują. Nauka Apostolska to ustanowione przez Boga zasady funkcjonowania Kościoła, które obowiązują każdego brata czy siostrę od dnia jego nawrócenia do dnia przyjścia Pańskiego. Bóg w żaden sposób niczego w tej kwestii nie zmienił. Próby dezaktualizacji czegokolwiek z Nowego Testamentu są buntem przeciw Bożemu prawu.

KTO TO JEST PASTERZ?

W oryginalnych językach, w jakich była pisana Biblia, nie ma takiego słowa jak pastor, gdyż jest to słowo przejęte z łaciny i oznacza pasterza.
W Biblii występuje określenie “biskup“, (gr Episkopos), co oznacza strzegący, troszczący się, spoglądający na coś uważnie (opiekun, przełożony). Jest to powołanie od Boga i odnosi się do dzisiejszej funkcji pasterza, czyli opiekuna duchowego zboru. Jego zadaniem jest opieka duchowa nad członkami zboru, oraz ustrzeganie zboru przed napływem fałszywych nauk i proroków. Continue reading

Pomoc dla Mirosława Kamińskiego

Kochani proszę podzielcie się 1%. Proszę was. Dziękuję i pozdrawiam. Poniżej przesyłam dane do zamieszczenia w zeznaniu Nr KRS 0000020975 Cel szczegółowy: Mirosław Kamiński

Foto 1

Witam Państwa serdecznie.
Nazywam się Mirosław Kamiński i mam 33 lata.

Przez ostatnie 10 lat dotknięty byłem śmiercią moich dwóch braci (trojaczki), którzy zmarli z powodu powikłań jednostki chorobowej z którą i ja się zmagam. Mam zanik mięśni i choruje od dzieciństwa. Jednak wierzę i oczekuję, że Pan pod dźwignie mnie w swoim czasie.

Continue reading

Krzysztof Dubis – Radykalne Chrześcijaństwo

www.youtube.com/watch?v=dmxjc3Yrb2I

Bert Clendennen – Tragiczna Mieszanina

www.oblubienica.eu/video/nauczanie/bert-clendennen/tragiczna-mieszanina

Paul Washer – Bezinteresowna Milosc Chrystusa

www.youtube.com/watch?v=0j0J4fckAlU&index=3&list=PLDvU7M0devVC4Bt0gJ3bXyw9r-IiJIBbR

Zac Poonen (Polish) – 4 rzeczy, od których trzeba uciekać

www.youtube.com/watch?time_continue=3659&v=rr-Npx5zrJM

Kościele Obudź Się!!!

www.youtube.com/watch?v=bB1UEG4Nmmk

David Wilkerson – “Aby Nie Zapomnieć”

www.youtube.com/watch?v=avhMKnRkSfM&list=PL-_2ABugkdr_Ipdu_Zz6nm8TnxQthTUrI

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.5)

www.youtube.com/watch?v=xrKfy3ydICk

Pogańskie źródła Bożego Narodzenia (KULT SŁOŃCA)

http://www.youtube.com/watch?v=fPihmxvdWT8

Dlaczego nie obchodzimy “Świąt Bożego Narodzenia”?

https://www.youtube.com/watch?v=waJwM16BGdY

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.4)

www.youtube.com/watch?v=0zAD6LEC91I

David Wilkerson – Zmieniasz się

www.youtube.com/watch?v=BqtoFM4f4Iw

Andrzej Olszewski – Andrzejki, wróżby, okultyzm

www.radiopielgrzym.pl/andrzejki-wrozby-okultyzm.html

Dawid Wilkerson – Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem

www.youtube.com/watch?v=MQy10YHEGdo

Erlo Stegen – Wrócę do mojego ojca

“Wrócę do mojego ojca” (Ngizobuyela Kubaba) – konferencja dla młodzieży

pola.adria

Erlo_Stegen_konferencja

Erlo Stegen

W Ewangelii Łukasza 15 znajdujemy opis trzech historii. Każda z nich opowiada o czymś, co zostało zgubione. Pierwsza mówi o kobiecie, która straciła drachmę, ale szukała jej wytrwale i znalazła. Następna jest o zagubionej owcy, na której poszukiwanie wyruszył pasterz. Ostatnia historia odnosi się do zgubionego człowieka. Poprzednie dwie mówiły o przedmiocie i zwierzęciu. Tutaj jednak Jezus mówi już konkretnie o zagubionym synu. Istocie ludzkiej. To pokazuje nam wartość, jaką ma dla Boga ludzka dusza. Continue reading

Mirosław Kulec: Listy do zborów – to co miłe Panu

www.naskale.info/miroslaw-kulec-listy-do-zborow-to-co-mile-panu/

David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts900205.htm

Ewangeliczny pogląd na Święto Zmarłych

http://www.chlebzycia.pl/index.php/czytelnia/artykuy/278-ewangeliczny-pogld-na-wito-zmarych

Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich

http://przyjdzpaniejezu.pl/jezus-w-swietach-zydowskich/

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.3)

www.youtube.com/watch?v=eRv2Kx10zOM

David Wilkerson – Ogień w moich kościach (A Fire in My Bones)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts040531.htm

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.2)

www.youtube.com/watch?v=MggZJp7mS30

David Wilkerson – Jak ocalić rodzinę od zniszczenia

Tomasz Chyłka – „Boże przesiewanie.”

„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.” (Łuk. 22:31-34)

Straszliwa rzecz została zapisana w tym fragmencie. Oto szatan prosił Boga i otrzymał prawo poddania uczniów poważnej próbie. Wynik tej próby miał być następujący – uczniowie pod naciskiem tego co nagle na nich przyjdzie mieli porzucić swoją wiarę. Taki był zamysł diabła.

W Słowie Bożym jeszcze tylko dwukrotnie czytamy w tak bezpośredni sposób o przesiewaniu. Pierwszy raz widzimy, że szatan stanął przed Bożym obliczem i powiedział: „ Czy za darmo Hiob jest tak bogobojny?”. Dotknij się tylko tego co posiada, a cała jego pobożność zniknie. Później zaś rzekł: „ Dotknij się jego kości i ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy”. Hiob mimo tego, ze tak potężne próby przewaliły się przez jego życie wytrwał przy Bogu. Drugi raz czytamy o przesiewaniu za czasów proroka Amosa.

„Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba – mówi Pan. Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście.” (Am.9: 8-10)

Tutaj już nie czytamy, że ktoś wyprosił przesiewanie u Boga, ale to ludzka bezbożność doprowadziła do tego. Bóg chwycił do ręki przetak, czyli takie wielkie sito i położył na nim dom Izraelski. Amos zaś zwiastował potrzebę pokuty i zapowiedział wstrząs jakiemu zostaną poddani ludzie.

Były to jednak czasy wielkiej pomyślności w kraju i nikt poważnie nie brał katastroficznych wizji tego męża Bożego. Lecz Bóg jego ustami rzekł: „Biada beztroskim…i biada zadufanym, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt”( Amos.6:1;3)

Za dwa lata ten kwitnący pomyślnością kraj został zniszczony potężnym trzęsieniem ziemi (Am.1:1). Potem przeszła przez niego plaga szarańczy niszcząca wszelkie plony. A na koniec Asyryjczycy najechali kraj, poszerzając granice swojego imperium (Am.7:1nn). Czy Bóg nie ostrzegał? On mówił wprost: „chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie” (Am.5:11)

Któżby jednak wówczas się tym przejmował. Któżby zważał na Słowa pastucha i hodowcy sykomor, jakim był Amos. O gdyby przyszedł do nich ktoś wielki, majętny i wykształcony to może by warto było się zastanowić. Któżby jednak chciał słuchać pastucha.

Słowo Boże powiada, że „wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Bogu swoim i popełniali złe czyny” (2Król.17:9nn). A chociaż Pan ostrzegał ich wielokrotnie przez proroków, oni „nie słuchali i stwardniał ich kark” (2Król.17:13nn), co w rezultacie tego doprowadziło ich do punktu, w którym znaleźli się na przetaku.

Przesiewanie jest najgorszą z prób jaka może przejść przez życie człowieka. Wszystkie inne próby mają za swój nadrzędny cel kształtować nasz charakter i utwierdzać wiarę. Inaczej jest jednak z przesiewaniem. Jest to ostateczny sprawdzian tego do czego doszedłeś w życiu z Bogiem oraz tego kim naprawdę jesteś. Gdy zostajesz położony na przetaku albo porzucisz Boga, albo zachowasz wiarę. Kiedy jesteś przesiewany nie możesz już żyć trochę dla Boga, a trochę dla siebie. Na przetaku nie można już udawać życia chrześcijańskiego. Przesiewanie jest tak silną próbą, że albo wówczas stajesz za Bogiem jak nigdy dotąd, albo oddalasz się od Niego jak nigdy dotąd.

Czy wiesz jak przesiewano zboże? Najpierw wkładano nie oczyszczone zboże na przetak, czyli na sito. Takim jakim ono było zebrane takim zostało położone. Na sicie więc znajdowało się ziarno i plewy wraz z wszelkimi brudami. Potem następowała seria silnych wstrząsów, których celem było oddzielenie brudów i plew od ziarna. Czynność tą wykonywano w wietrzny dzień tak, aby wiatr mógł rozwiać wszelką plewę z przetaku.

Biblia powiada, ze dokładnie to samo dzieje się w duchowej rzeczywistości. Kiedy człowiek miesza to co czyste z tym co brudne i Bóg ostrzega go raz , drugi i trzeci, a on nic sobie z tego nie robi, wówczas może przyjść to co Biblia nazywa przesiewaniem.

Tak więc ten rodzaj próby może przyjść w dwojaki sposób. Możesz żyć jak Hiob i przynosić chwałę swemu Bogu, lecz szatan wyprosi cię, aby poddać twoje życie sprawdzianowi. Możesz także sam wyprosić u Boga przesiewanie poprzez własną ignorancję Słowa, które On do Ciebie kierował. Zwróćcie zatem uwagę, że na sicie przesiewania może znaleźć się to co cenne w Bożych oczach i takim był niewątpliwie Hiob, lecz może także znaleźć się to co pospolite czyli plewa. Co dzieje się po takim wstrząsie przesiewania? Ziarno zawsze zostaje na przetaku, plewę zaś wiatr roznosi. Dokładnie tak to opisuje Słowo Boże: „każę przesiać do Izraela… tak że ziarnko nie upadnie na ziemię” (Am.9:9)

Spójrzcie, ze kiedy Bóg kładzie na przetaku to co cenne. On wie, że tego nie utraci. Czy Hiob w konsekwencji prób jakie przeszedł odstąpił od Boga? Wiemy, że nie uczynił tego.

W Psalmie 1 czytamy: „Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.”

W wielu Zborach i Kościołach podobne wstrząsy miały już miejsce. Bóg potrząsał całymi społecznościami i robił to tak długo, aż ludzie pokutowali, albo jak ta plewa odchodzili z nich. Grzech nigdy nie moze ostać zbyt długo posród sprawiedliwych. Zawsze kiedyś przychodzi kres dla grzechu (1Tym.5:24).

Spójrzmy raz jeszcze na księgę Amosa. Co Bóg zamierzał uczynić poprzez owe przesiewanie? Jaki ono ma cel? „W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni” (Am. 9:11).Oto ostateczny cel przesiewania.

Drodzy Bracia i Siostry. Przesiewanie to realna próba, która może przyjść w każdej chwili na zbór, lub na każdego z nas. Bóg w nieoczekiwanym czasie, ze strony, z której się nie spodziewasz może nagle zacząć potrząsać tobą serią wydarzeń.

Za czasów Amosa ludzie powiadali: „Nie dosięgnie nas, ani nie zaskoczy nas nieszczęście”(Amos.9:10). Wielu było pewnych siebie, bo też ich życie wyglądało na stabilne. Posiadali jakieś perspektywy i nikt nie spodziewał się, że nagle ta sielanka może zostać drastycznie przerwana. Nikt nie liczył się z nieszczęściem i katastroficznymi wizjami hodowcy sykomor. Czasem mawiamy, że historia lubi się powtarzać. Otóż to.

Gdy Jezus powiedział Piotrowi o przesiewaniu, ten wyglądał również na pewnego siebie człowieka. On był zdecydowany, konkretny i twardo stąpający po ziemi. Gdy usłyszał o przesiewaniu, jego umysł wypełniała burza myśli. Jakże by to miało być? Zaszliśmy tak daleko, a teraz mielibyśmy z tego rezygnować? Nie, Panie ja nigdy się nie zaprę Ciebie. Na śmierć pójdę za Tobą. Piotr wtedy nie myślał o śmierci, ale brzmiało to raczej jak takie przyjacielskie poklepanie Jezusa po ramieniu: „Nie bój się człowieku, jakby co możesz na mnie liczyć , będę zaraz za tobą”. Jakże by to miało być inaczej? Jezus wszedł jak król do Jerozolimy. Tłumy wiwatują na Jego cześć, a Rzymianie nawet nie kiwnęli palcem. Czy jest jakiś sens w obliczu takich okoliczności mówić o śmierci, przesiewaniu i zdradzie? Jezus jednak wiedział co mówi. Piotrze już za kilka godzin znajdziesz się w zupełnie innej sytuacji i okolicznościach, w których wyprzesz się trzykrotnie jakiejkolwiek znajomości ze mną. Wiemy, ze Piotr zarzekał się i był pewien swego. Ta sama właśnie pewność gubi wielu ludzi.

Kiedy czytamy historyczne przekazy o oblężeniach twierdz warownych. Okazuje się, ze atakujący często zdobywali taką twierdzę tylko dlatego, że powszechnie uważano, że droga do niej jest niedostępna, a sama twierdza nie do zdobycia. Skoro w opinii większości za taką uchodziła, broniący nie pilnowali jej należycie. To rzekomo najbardziej niedostępne miejsce okazywało się najsłabszym punktem tej twierdzy.

W taki sposób pewnego dnia upadło miasto Sardes. W trakcie wielodniowego oblężenia miasta przez wojska króla perskiego Cyrusa, obsadzono na murach, w najbardziej niedostępnym dla wroga miejscu niewielką straż. W pobliżu tego miejsca znajdowało się jedyne tajne wyjście ewakuacyjne na wypadek klęski obrońców twierdzy. Strażnik był tak znudzony pilnowaniem tego co rzekomo jest niemożliwe do zdobycia, że pozwolił sobie na drzemkę. Gdy głowa zrobiła się ciężka, nagle spadł mu z niej hełm poza mury twierdzy.

Co zrobił strażnik kiedy zauważył co się stało? Postanowił zatrzeć ślady swojego niedbalstwa i udał się tajnym wyjściem na drugą stronę muru po swój hełm. Na nieszczęście wszystkich wywiadowcy wroga zobaczyli to i poznali drogę do twierdzy. To rzekomo najsilniejsze miejsce okazało się najsłabszym. Tej samej nocy cała armia perska wtargnęła ukrytym wejściem do miasta.

Gdy więc Jezus wypowiedział słowa wobec Zboru w Sardes: „Bądź czujny”(Obj.3:2). Oni bardzo dobrze wiedzieli co ma na myśli. Wspomnienie haniebnej klęski było mocno wryte w ich umysłach.

Drodzy Bracia i Siostry. Diabeł jest o wiele bardziej sprytny i przebiegły niż tacy atakujący twierdze warowne. Jeśli będzie chciał wyprosić, aby cię przesiano, jak myślisz, od którego miejsca zacznie? Oczywiście od tego miejsca, w którym czujesz się najbardziej pewny siebie. W tym właśnie miejscu jesteś najmniej przygotowany na odparcie ataku.

Pewnego pięknego dnia zwodowano wspaniały statek. W dniu, w którym wypływał z portu żegnano go owacyjnie. Nazywano go potocznie „Niezatapialny”, za takiego właśnie uważano „Titanica”. Gdy ten ogromny okręt znalazł się na kursie kolizyjnym z potężniejszą od siebie górą lodową pięciokrotnie zaalarmowano drogą radiową załogę, aby wprowadzono stan najwyższej gotowości i ostrożności. Oni jednak byli pewni siebie. No bo cóż mogło by zakłócić ich życie na „Niezatapialnym”? Czasem tak ludzie myślą o swoim życiu. Mają się za „Niezatapialnych”, lecz gdy przychodzi zły dzień okazuje się, ze idą na dno szybciej niż „Titanic”.

Za piątym razem, kiedy przyszło ostatnie ostrzeżenie radiooperator odpowiedział: „Shut up” to znaczy „Zamknij się” i wyłączył radio. Po kilku godzinach ten „Niezatapialny” okręt spoczywał już na dnie Atlantyku…

Pewność siebie to najsłabszy punkt w twoim życiu. Jeśli lekceważysz wszelkie ostrzeżenia i jesteś na kursie kolizyjnym z górą lodową: uważaj, gdyż tragedia może być kwestią nawet godzin! Kim byli ci, o których Biblia powiada, że stali się rozbitkami w wierze? Co złego stało się z ich wiarą? Dlaczego ich wiara się rozbiła? Czy oni to planowali? Oczywiście, że nie. Oni po prostu żyli własnymi wyobrażeniami o Bogu, a przy tym byli tak bardzo pewni głoszonych przez siebie twierdzeń. Któregoś jednak dnia okazało się, że wpłynęli na bardzo niebezpieczne wody i trafili na skały, rafy i mielizny. Ich wiara się roztrzaskała…

Bracie i Siostro. Nie żyjmy swoimi wyobrażeniami Boga, lecz Bogiem. Nasze wyobrażenia są niczym więcej jak tylko dobrą religią. Dobrą, bo wymyśloną przez siebie i dla siebie. Nie bądźby zbyt pewni siebie. W każdej chwili naszej egzystencji może zdarzyć się coś co zupełnie wybije nas z takiego spokojnego rytmu życia. Pewność siebie jest tym co zabija w nas jakąkolwiek zdolność przygotowania się na wstrząs przesiewania.

W Psalmie 49:14 czytamy: „Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa podoba się. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest ich pasterzem” Jaką drogą dzisiaj kroczysz? To ważne pytanie, aby je zadać i w tej chwili sobie na nie odpowiedzieć.

„Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną” (Przyp.16:17-18).

Czy pilnujesz swojej drogi za Bogiem? Czy może jesteś na kursie kolizyjnym za jakaś górą lodową lub skałami i masz za nic wszystkie ostrzeżenia? Pan Jezus mówił uczniom trzykrotnie o swojej śmierci, lecz oni nie rozumieli i nie chcieli zrozumieć. Zbyt wiele działo się wokół nich, co przykuwało ich uwagę. Słowa Mistrza powodowały jedynie niepotrzebną konsternację.

Panie nie przyjdzie to na Ciebie. Wjechałeś jak król do miasta, lud Cię kocha, Rzymianie się boją, władze religijne muszą się z Tobą liczyć. Czy coś mogłoby to zmienić? Przed uczniami była wielka próba, na którą kompletnie nie byli przygotowani. Jezus mówił im:„Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie”(Łuk.22:46).Czy posłuchali Go? Czy modlili się z Nim w Getsemane? Nie, oni raczej musieli się wyspać, bo jutro będzie nowy dzień pełen wrażeń i doznań. Nowe wyzwania i plany. Dalszy harmonogram spotkań i kalendarz wizyt. Skąd my to znamy, chciałoby się powiedzieć… Zbyt wiele działań, tak nie wiele modlitwy i to samo poczucie pewności siebie. Tak wyglądało życie uczniów w przededniu wielkiego wstrząsu. Jak to wygląda u nas?

Na przetaku, czyli na tym wielkim sicie znaleźli się wszyscy uczniowie. Okoliczności się zmieniły i nic już nie wyglądało tak jak kilka chwil wcześniej. Całą dwunastką wydarzenia mocno wstrząsnęły. Wszyscy rozpierzchli się, uciekli w popłochu tak jak stali. W jedną chwilę poszli w rozsypkę i nie pomogła im ta pewność siebie, w którą wcześniej obrośli. A czy my myślimy, że jesteśmy bardziej duchowi niż oni? Trzy lata spędzili w obecności Chrystusa na działalności misyjnej wszelkiego rodzaju. Trzy lata dzień w dzień słuchali Słowa Bożego, z pierwszej ręki. Tyle samo oglądali cuda i byli świadkami wyjątkowych zdarzeń. Jednak gdy nadeszło przesiewanie wszyscy zostawili Pana. Dlaczego zatem mielibyśmy mniemać, że my zachowamy się inaczej, gdy nasze życie zostanie poddane wstrząsowi?

Gdyby nie modlitwa Jezusa i Jego wstawiennictwo to żaden z nich by się nie ostał. Człowiek, którego prawdziwie coś łączy z Panem nie porzuci swojej wiary. Ta wiara mimo wszystko gdzieś tliła się w nich. Ona nie ustała na dobre. Nie było to jednak ich zasługą, lecz dziełem Pana.

Mimo tego, że wyglądali w dniu próby jak trzcina nadłamana i jak ledwie tlący się knot, Pan miał nad nimi swoją rękę. Zauważcie to jedno, że szatan „wyprosił sobie ich”, ale Jezus powiada: „ja też prosiłem, aby nie ustała wiara twoja”. Prawdziwa wiara gdy zostaje poddana próbie – ostoi się, gdyż Pan ma moc, ją podtrzymać. Co zatem znaczy mieć prawdziwą wiarę?

Najprostszym przykładem dla wyjaśnienia tego jest życie męża Bożego Henocha. Otrzymał on chlubne świadectwo, że podobał się Bogu. Wiemy, że „bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hebr.11:6), a skoro ten podobał się, oznacza to tylko jedno – miał wiarę, na którą reagował Bóg. Dzięki tej wierze właśnie Henoch został zabrany przez Niego i nie oglądał śmierci. Co wiemy o życiu tego męża Bożego?

„Henoch chodził z Bogiem”(1Mojż.5:22) – oto praktyczny wymiar tego co znaczy mieć prawdziwą wiarę. On ciągle szukał Boga i przebywał z Nim w bliskiej relacji. Jeśli trwasz w społeczności z Panem i chodzisz Jego drogami twoja wiara nie ustanie, gdyż „On jest sprawcą i dokończycielem”(Hebr.12:2) takiej wiary. Jeśli jednak zaprzestaniesz tego – szybko wypłyniesz na niebezpieczne wody i możesz podzielić los wielu tzw. „rozbitków wiary”. Jak więc wygląda twoje szukanie Pana? Jak wygląda twoje chodzenie z Nim? Czy twoja wiara powoduje, że lgniesz do Niego? A może to co nazywasz wiarą, jest tylko dobrej jakości imitacją wiary, polegającą na luźnym związku z Nim?

Przeczytajcie drodzy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, o bohaterach wiary i znajdźcie chociaż jednego z wymienionych tam mężów Bożych, który wierzył, ale nie był w zażyłym stosunku z Bogiem. Ułatwię wam to zadanie – nie ma tam takiego. Każdy z tych, którzy znaleźli chlubne świadectwo chodził z Bogiem.

To jest ważne żeby się tutaj zatrzymać. Gdy znajdziesz się na sicie przesiewania każda podróbka wiary zgaśnie , lecz ogień twojej więzi z Panem zostanie podtrzymany.

Wiara, bez zażyłości z Bogiem, nie jest żadną wiarę, leczjedynie kolejnym wyobrażeniem człowieka o sobie i Bogu. Słowo „wierzyć” znaczy „chodzić z Bogiem” – to jest Boże wyjaśnienie tej kwestii.

Dlaczego tyle mówię o wierze? Ponieważ jestem świadomy tego, że wiarę można stracić na wiele sposobów. W czasach ostatecznych wielu odstąpi od wiary – powiada Apostoł Paweł – co jednak wcale nie oznacza, ze ci sami ludzie odstąpią od Kościoła, czy nawet ogólnych zasad moralności i przyzwoitości społecznej. Można żyć jakąś imitacja wiary i być nawet członkiem jakiegoś zboru. Próba przesiewania odsłania tutaj różnicę.

Oto Judasz został wraz z jedenastoma położony na tym samym sicie. Próba jaka przeszła przez jego życie nie wiązała się z panicznym strachem jaki przeżyła reszta uczniów, ani z cierpieniem, ani też ze stratami. Jego próba związana była z zyskiem, z nagłym przypływem gotówki. Judasz otrzymał propozycję zarobienia w jeden piękny wieczór tego co można było zarobić w trzy miesiące ciężko pracując. Godziwa zapłata za Jezusa. Za cenę niewolnika sprzedał swojego Mistrza.

Spójrzcie, że jedni wyparli się Pana w obliczu wielkiego zagrożenia i prześladowania. Judasz zaś zaparł się za pieniądze. Moglibyśmy powiedzieć inaczej: to pieniądze wyparły Jezusa z jego życia. Judasz przez kilka lat uchował się w społeczności uczniów, mimo tego, że był jak powiada Słowo Boże – złodziejem i chciwcem. Nikt tego nie wiedział i nikt nie podejrzewał, że serce Judasza wiązało się bardziej z gotówką niż z Jezusem.

Gdy zasiedli do wspólnej, ostatniej wieczerzy Jezus rzekł: „Jeden z was mnie wyda” (Mat.26:21). Jak wam się wydaje, czy każdy spojrzał na Judasza? Nie, każdy spojrzał po sobie. Każdy każdemu wydawał się taki sam. Nikt nie zwrócił uwagi na Judasza. Perspektywa szybkiego zysku i zyskania prestiżu u władz religijnych obnażyła jego serce.

Dzisiaj Jezus też jest sprzedawany i to nieraz za mniejsze pieniądze. Bardzo łatwo wyzbyć się zażyłości z Bogiem w zamian za możliwe profity. Próba naszej wiary nie musi się więc wiązać z cierpieniem i strachem, lecz z nagłym przypływem gotówki. Przesiewanie wcale nie musi boleć, przynajmniej na początku. Uwierzcie, że ból rozłączenia z Panem w końcu jednak człowieka dopada. I jego życie niestety nie kończy się tzw. happy endem. Judasz co prawda oddał pieniądze oprawcom Jezusa, lecz jego serce było już zbyt twarde, aby przyjść do Pana i prosić o wybaczenie. Wiemy, że w końcu odebrał sobie życie.

O to przesłanie, którym chciałem się z Wami podzielić. Jak jest dzisiaj z naszym życiem? Gdyby Bóg położył Cię dzisiaj na przetaku, co stałoby się z Tobą? Możesz być przygotowany na ten dzień. Możesz też zlekceważyć to poselstwo.

To co się liczy dzisiaj to twoja wiara potwierdzona żywą relacją z Panem. Ta więź utrzyma cię z Nim nawet w najgorszej chwili. Któż z nas wytrzymałby próbę Hioba? A jednak on wytrzymał, a przecież był z krwi i kości takim człowiekiem jak ty i ja. Co dało mu tak niesamowitą zdolność ostania się w trakcie serii potężnych wstrząsów? Przeczytajcie tą księgę, a odkryjecie w jak zażyłych stosunkach był Hiob z Bogiem.

Twoja próba może być jednak przyjemną pokusą wygodnego życia za wysoką cenę. W czasach drapieżnego materializmu i postępującego ubóstwa mamy słabą odporność na te zjawiska i jesteśmy podatni, aby zaprzedać wiele, nawet społeczność w zamian za swoje bezpieczeństwo uzyskane w tym co można posiadać.

Jezus powiedział: „Módlcie się, abyście uszli pokuszeniom”.Jeśli się nie modlisz, lub nie wiele się modlisz, nie masz żadnej odporności na tego rodzaju pokuszenia. Twój tzw. kręgosłup moralny i zasady jakimi się kierujesz nie wystarczą. One będą coraz bardziej kruche. Twój kręgosłup moralny będzie pękał kosteczka po kosteczce. Twoje granice pobożności będą stawały się ruchome. Tak naprawdę tylko solidna więź z Panem ma moc ochronić cię w czasie próby przesiewania. To jest najlepsza i jedyna gwarancja.

Diabeł kpi sobie z nas. On czuje respekt jedynie przed Bogiem. Dlatego czytamy w Słowie Bożym: „zbliżcie się do Boga, a ucieknie od was” (Jak.4:8). Nie lekceważ go, gdyż on jest bardzo przebiegły. On stanie przed Bogiem i powie: Czy za darmo jest ci ten wierny? Zabierz mu to co ma, a zobaczysz jak odstąpi od ciebie. Jeśli masz nie wiele, nie ciesz się, gdyż diabeł może stanąć przed Bogiem i powiedzieć coś zupełnie odwrotnego: Czy nie dlatego jest ci ten wierny, bo nic nie ma? Daj mu, a zobaczysz jak go to pochłonie i zapomni o Tobie. Ty możesz myśleć sobie, o wreszcie mam pracę, a prawda będzie taka, że to praca będzie miała ciebie. Możesz się cieszyć, że masz wreszcie pieniądze, a to pieniądze będą miały ciebie za niewolnika. Wiecie co mam na myśli. Macie z pewnością wokół siebie dość tego przykładów…

Bracia i Siostry Bądźmy czujni, przeciwnik nie śpi, ale ciągle chodzi w około i kombinuje kogo by pochłonąć. Przesiewanie to realna próba, która przychodzi nagle z nieoczekiwanej strony. Ta próba albo z cementuje cię z Panem, albo rozłączy cię z Nim na dobre.

Możesz być przygotowany i w rezultacie ostać się. To jest możliwe o ile trwasz w bliskiej, zażyłej społeczności z Panem. Amos przekazując poselstwo Boże wielokrotnie wołał w imieniu Bożym:„Szukajcie mnie, a żyć będziecie” (Am.5:4-6;14) . Czy szukasz Pana co dnia? Czy szukasz Jego oblicza? Czy szukasz Jego Słowa? Czy zależy ci na tym?

A może doszedłeś do takiego punktu w swoim życiu, że już cię to „nie rusza” i stałeś się nieczuły na Boże wołanie? Modlę się, abyś nie zatwardzał dalej swego serca. Obyś dziś głos Jego usłyszał i zawrócił z drogi, którą idziesz.

Niech Pan dopomoże nam wszystkim, abyśmy w powagą obeszli się z tym Słowem i zachowali go w swoich sercach na dzień, który wkrótce może nadejść.
—–

Tekst skopiowany zgodnie z klauzulą na stronie:

„Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego kazania dozwolone bez ograniczeń.”

Bogdan Podlecki – Boże przesiewanie.

www.zajezusem.com/index.php?num=6168

David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts900205.htm

Okultyzm i historia w świetle Biblii cz.1

www.youtube.com/watch?v=btg59uc0Mhw

Krzysztof Dubis – Z Bogiem czy ze światem.

www.youtube.com/watch?v=j-Y_tPGmaHQ

Wydarzenia Na Świecie Czasy Końca Apokalipsa-Film Dokumentalny Lektor

www.youtube.com/watch?v=6VvzMopGx90

Dave Hunt – Islam i Ewangelia

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/6-islam-i-ewangelia

Jan Guńka – Wyrzec się świeckich pożądliwości.

www.chlebznieba.pl/index.php?id=19&plikaudio=assets/files/wyklady/Jan_Gunka/Abysmy%20wyrzekli%20sie%20swieckich%20porzadliwosci.mp3

Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?

www.przyjdzpaniejezu.pl/czy-wszyscy-wierzymy-w-tego-samego-boga/

Źródło:
Dr. Stephen M. Kirby, Do We All Believe in the Same God?

Dave Hunt – Bitwa o prawdę.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/72-bitwa-o-prawd

Przemiana wierzącego – Krzysztof Dubis

www.youtube.com/watch?v=nLGtDhsrhPs

Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich.

www.przyjdzpaniejezu.pl/jezus-w-swietach-zydowskich/

Dave Hunt – Znać i kochać Boga.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/71-zna-i-kocha-boga

ERLO STEGEN – PRZEBUDZENIE WŚRÓD ZULUSÓW.

www.ckpe.pl/files/przebudzenie.pdf

Ucieczka od krzyża – Krzysztof Dubis

www.youtube.com/watch?v=EQMCigRRu8E&nohtml5=False

T.A.McMahon – Uczmy się rozróżniania

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/102-uczmy-si-rozroniania

Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.3

www.youtube.com/watch?v=Z7x45ByHj9Q&nohtml5=False

Marian Biernacki – Boże Ciało?

www.razemdlaewangelii.pl/zycie-wiara/213-boze-cialo

Apostata Franciszek – sługą antychrysta

www.youtube.com/watch?v=uUUon4FN7ts

Bob DeWaay – Przebudzenie, Krzyż i ciasna brama

www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/nauczanie/8-przebudzenie-krzyz-i-ciasna-brama

Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.2

www.youtube.com/watch?v=fjMgzeu9t20&nohtml5=False

Świat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.1

www.youtube.com/watch?v=d5kz39HGEkE&nohtml5=False

Dariusz Parfienowicz – Życie, czyli co Biblia mówi o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/247-ycie-czyli-co-biblia-mowi-o-zmartwychwstaniu-i-niemiertelnoci

Święto Paschy

Dzisiaj tj. 22 kwietnia, a w kalendarzu żydowskim 14 Nisan przypada kolejna rocznica Święta Paschy ustanowionej przez Boga.

Pierwszą Izrael obchodził jeszcze wtedy gdy przebywał w Egipcie.

W tym dniu pragniemy spożyć  Wieczerzę Pańską wspominając ten dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus (Mesjasz) stał się Barankiem Paschalnym na podobieństwo tego z II Księgi Mojżeszowej 12:1-6
“1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu”.

Kwiecień 2016

1 Pią: 22. Adar II 5776
2 Sob: 23. Adar II 5776
3 Nie: 24. Adar II 5776
4 Pon: 25. Adar II 5776
5 Wtó: 26. Adar II 5776
6 Śro: 27. Adar II 5776
7 Czw: 28. Adar II 5776
8 Pią: 29. Adar II 5776
9 Sob: 1. Nisan 5776
10 Nie: 2. Nisan 5776
11 Pon: 3. Nisan 5776
12 Wtó: 4. Nisan 5776
13 Śro: 5. Nisan 5776
14 Czw: 6. Nisan 5776
15 Pią: 7. Nisan 5776
16 Sob: 8. Nisan 5776
17 Nie: 9. Nisan 5776
18 Pon: 10. Nisan 5776
19 Wtó: 11. Nisan 5776
20 Śro: 12. Nisan 5776
21 Czw: 13. Nisan 5776
22 Pią: 14. Nisan 5776
23 Sob: 15. Nisan 5776
24 Nie: 16. Nisan 5776
25 Pon: 17. Nisan 5776
26 Wtó: 18. Nisan 5776
27 Śro: 19. Nisan 5776
28 Czw: 20. Nisan 5776
29 Pią: 21. Nisan 5776
30 Sob: 22. Nisan 5776
 Więcej o tym święcie na stronie: www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/pascha-pesach

Kośiół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.6 – ostatnia

www.youtube.com/watch?v=lLL-dj2uFzM&nohtml5=False

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts040802.htm

Kościół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.5

www.youtube.com/watch?v=YTs8SwiQ31s&nohtml5=False

Kościół i czasy ostateczne – Era Mesjańska – Krzysztof Dubis – cz.4

www.youtube.com/watch?v=zShmInGBVsw

Wielkanoc, Pascha, Zmartwychwstanie.

Witam wszystkich gości na stronie Chrześcijańskiego Kościoła Domowego.

Za kilka dni w wielu krajach będzie obchodzone tzw „Święto Wielkanocne”.

Wybrałem kilka artykułów mówiących o historii powstania tego święta.

W artykułach tych wspomniane jest też o święcie Paschy, którą obchodzili zarówno Żydzi jak i pierwsi chrześcijanie.

Pragniemy przywrócić to święto lecz nie w Wielkanoc ale Paschę i spożyć  Wieczerzę Pańską wspominając ten dzień, w którym Pan Jezus stał się naszym Barankiem Paschalnym na podobieństwo tego z II Księgi Mojżeszowej 12:1-6
“1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu”.

W tym roku święto Paschy Żydowskiej będzie trwać od 22 do 29 kwietnia ( od 14 do 21 Nisan). 14 Nisan jest dniem ukrzyżowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Continue reading

Diabelskie zasadzki_Roger Oakland

www.youtube.com/watch?v=hJcii1uHUw4

Kościół i czasy ostateczne – Wylanie Gniewu Bożego – Krzysztof Dubis – cz.3

www.youtube.com/watch?v=2gjLGl40G18&index=3&list=PLSvwP5PCU4gMEJ3icROfQEwdqWT0EdLof

Spotkanie z Helen Berhane w Radomiu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Prawda czy Tradycja: prawdziwe korzenie chrześcijańskich świąt

Pascha [Pesach]

Kościół czasów ostatecznych – Pochwycenie Kośćioła – Krzysztof Dubis – cz.2

www.youtube.com/watch?v=qM6vzOcCP6c&list=PLSvwP5PCU4gMEJ3icROfQEwdqWT0EdLof

Kościół i czasy ostateczne – Wprowadzenie – Krzysztof Dubis – cz.1

www.youtube.com/watch?v=V_3oVRKfbd0

Świadectwo Andrzeja – 24 05 2015

www.youtube.com/watch?v=A_B3K1F6IIA&feature=youtu.be

David Wilkerson – Najbardziej niechciany człowiek na świecie! (The World’s Most Unwanted Man!)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts881121.htm

Nie przyszedłem dla jaj ! Jezus Chrystus

www.youtube.com/watch?v=zWrvspLnAYY

POZNAJ 2 PRZERAŻAJĄCE KŁAMSTWA TEGO ŚWIATA !!

www.youtube.com/watch?v=Xwy-Pgy9zq4&index=32&list=PL9aoMhlWnuZ2mcH-w0JORFozZJVvz6jNF

Paul Washer – Poddawajcie Samych Siebie Próbie

www.youtube.com/watch?v=0t-dHLPkov0

Waldemar Świątkowski – Już nigdy nie grzesz

Świadectwo Andrzeja Radom 2016

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

David Wilkerson – Uzdrawiająca moc radości (The Healing Power of Gladness)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts021111.htm

Waldemar Świątkowski – Chrzest Duchem Świętym

http://duchowygps.pl/kazania-tekst,93,waldemar-swiatkowski_chrzest-duchem-swietym.html

James Jacob Prasch – Eliasz, człowiek, który potrafił sprowadzić deszcz

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Eliasz-cz%C5%82owiek-kt%C3%B3ry-potrafi%C5%82-sprowadzi%C4%87-deszcz-James-Jacob-Prasch.pdf

Papież Franciszek modli się w meczecie, zwrócony w kierunku Mekki, wzywa Europę do otwarcia granic dla muzułmanów, i mówi że zrównywanie islamu z przemocą jest niewłaściwe

http://przyjdzpaniejezu.pl/papiez-franciszek-modli-sie-w-meczecie-zwrocony-w-kierunku-mekki-wzywa-europe-do-otwarcia-granic-dla-muzulmanow-i-mowi-ze-zrownywanie-islamu-z-przemoca-jest-niewlasciwe/

Henryk Dedo – Cena uczniostwa

http://gospel.pl/33.html?plikaudio=assets/files/AUDIO/Kazania/cena_uczniostwa.mp3

Dave Hunt – Czas i wieczność

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/98-czas-i-wieczno

David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts001106.htm

Erlo Stegen – NIE WĄTP, TYLKO WIERZ

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/05/Nie-watp-tylko-wierz.html

Orla – Rozdwojone serce

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/144-rozdwojone-serce

Bob Dewaay (tłumaczenie: Miszael) – Co każdy katolik musi usłyszeć o Ewangelii Jezusa Chrystusa

http://zwiedzenie.blogspot.co.uk/2015/07/co-kazdy-katolik-musi-usyszec-o.html

Źródło: http://cicministry.org/commentary/issue74.htm

 

WASZA WALKA JEST WALKĄ PANA (zobacz 2 Kronik 30:15)

http://davidwilkersoninpolish.blogspot.com/2011/05/wasza-walka-jest-walka-pana-zobacz-2.html

Bert Clendennen – Napełniaj swoje serce i umysł Słowem Bożym

http://kpjch.pl/czytelnia/728-napelnij-swoje-serce-i-umysl-slowem-bozym

J.C. Ryle (1816-1900) – Nowe narodzenie – czym jest i dlaczego jest konieczne?

http://www.jezus.pl/Czytelnia/Drogowskazy/Nowe-narodzenie-czym-jest-i-dlaczego-jest-konieczne.htm

Paul Washer – Śmierć

https://www.youtube.com/watch?v=7J0gFdi9Y2c

Erlo Stegen – WALCZĄC Z POKUSĄ

Polecam do przeczytania bardzo dobre kazanie Erlo Stegena. Wiem, że niektórym ludziom czytającym to kazanie nie spodoba się słowo “trójca” – dlatego, że nie ma go w Biblii. Jednak każdy, który uważa się za chrześcijanina i nie chce używać w/w słowa wierzy, że istnieje tylko jeden Bóg objawiony człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.

http://kwasizabantu.blox.pl/2014/11/Walczac-z-pokusa.html

PROROCTWO DAWIDA WILKERSONA Z 1973 ROKU

http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=379

Wizja przyszłości Polski i Europy (David Wilkerson

https://www.youtube.com/watch?v=mOm-_XnKA7E

O Ukrytym Skarbie – Film Polski

https://www.youtube.com/channel/UCxLSIXZ2mFjtML65ZtsfBZA

Dave Hunt – O władzy i odpowiedzialności

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/18-o-wadzy-i-odpowiedzialnoci

Paul Washer – Gdzie są mężczyźni?

https://www.youtube.com/watch?v=xEqbZAcG2Aw

David Wilkerson – Człowiek, który minął się z Chrystusem! (The Man Who Missed Christ!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsmanwho.htm

Erlo Stegen – Związany Chrystus

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/zwiazany-chrystus

David Wilkerson – Czy mamy pozostać w grzechu? (Shall We Continue in Sin?)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts000320.htm

Erlo Stegen – Ogród Pana

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/03/Ogrod-Pana.html

Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.2

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/76-kosmosstworzyciel-i-przeznaczenie-czowieka-cz2

Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.1

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/8-kosmos-stworzyciel-i-przeznaczenie-czowieka

Paul Washer – Stwórca

https://www.youtube.com/watch?v=7mUMAWByD58

Mirosław Kulec – List do Filemona

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-07-30-M.%20Kulec.mp3

Antychryst, wielki ucisk i pochwycenie wierzących.

http://przyjdzpaniejezu.pl/antychryst-wielki-ucisk-i-pochwycenie-wierzacych/

David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts001106.htm

Paski zebry – Lektor PL 2 (film fabularny)

https://www.youtube.com/watch?v=Osl6Jh-SJMk

James Jacob Prasch – Jezus w Talmudzie

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Jezus-w-Talmudzie-James-Jacob-Prasch.pdf

Dave Hunt – Tego, co w górze, szukajmy

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/140-tego-co-w-gorze-szukajmy

Dave Hunt – Pełnić wolę Bożą

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/64-peni-wol-bo

Mirosław Kulec – Zanim zawoła nas Pan.

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-05-31-M.%20Kulec.mp3

Paul Washer – Wykonujesz wolę Boga czy własną? / Are You Doing God’s Will or Your Own?

https://www.youtube.com/watch?v=tQ0hBNhNKYk

Erlo Stegen – WYSCHNIĘCI CHRZEŚCIJANIE.

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/06/Wyschnieci-chrzescijanie.html

Psalm 42 po Hebrajsku – Tęsknota za Bogiem.

https://www.youtube.com/watch?v=eAxUD8mKZzA

David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tslie.htm

Pochodzenie i geneza Święta Bożego Ciała

http://jaro-prawdajedyna.blogspot.com/2011/06/pochodzenie-i-geneza-swieta-bozego-ciaa.html

Erlo Stegen – Nawrócenia szamanów; o Duchu Świętym, letniości i prawdziwym upamiętaniu.

http://kwasizabantu.blox.pl/2014/12/Nawrocenia-szamanow-o-Duchu-Swietym-letniosci-i.html

Bert Clendennen – Cykl kazań o Duchu Świętym

http://kpjch.pl/kazania-rozne/654-kazania-duch-wity-wykady

David Wilkerson – Siedem tysięcy nie pokłoniło się (Seven Thousand Did Not Bow).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts010423.htm

Mirosław Kulec – Józef

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-03-26-M.%20Kulec.mp3

Mateusz Wichary – “Rdz 2:16-17 i 3:1-6. Grzech – bunt przeciwko Bożemu Słowu.”

http://www.teologia.protestanci.org/artykuly/art27.php

Paul Washer – Bądź mężczyzną – wyłącz facebook’a

https://www.youtube.com/watch?v=tMv6COfiFzU

David Wilkerson – Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono (The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts030519.htm

Paul Washer – Umrzyj dla siebie samego i oddaj swoje życie do Bożej dyspozycji.

https://www.youtube.com/watch?v=4iAyDofYuZE

Erlo Stegen – ZMARTWYCHWSTANIE JEST PRAWDĄ.

http://kwasizabantu.blox.pl/html

Szukajcie a znajdziecie – Prawdę!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/szukajcie-znajdziecie-%E2%80%93-prawd%C4%99

Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFg

Mirosław Kulec – Duchowy remont

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-03-08-M.%20Kulec.mp3

Pesach 2015

* Pesach – w roku 2015 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 3 kwietnia, a kończy o zmroku w sobotę, 11 kwietnia.Pierwsza noc sederowa – 3 kwietnia.

aaa_1_1.jpg

W sensie historycznym Pesachupamiętnia uwolnienie Żydów z niewoli egipskiej. Egipt – najpotężniejsze państwo tamtego okresu starożytności (około 3250 lat temu) – musiał pogodzić się z faktem, że – dzięki interwencji Boga – upokarzani, wykorzystywani, pozbawieni praw nędzarze uzyskali wolność. W sensie duchowym Pesachjest świętem wolności, bo po czterdziestu dziewięciu dniach wędrówki przez pustynię Żydzi otrzymali Torę, a w niej system moralny i etyczny składający się z nakazów i zakazów, które uczyniły ich naprawdę wolnymi. Bowiem wolność wcale nie polega na tym, że nieograniczane jest nasze prawo do robienia tego, co robić chcemy. Tak myślą niewolnicy – niedostrzegający, że rozumiana w ten sposób wolność jest tylko zaspokajaniem egoizmu, że jest zawsze jednoznaczna z czyjąś krzywdą.

Wolność jest to stan, w którym nikt nie ogranicza naszego prawa do robienia tego, co słuszne. Wolność jest wtedy, gdy nikt nie zabrania człowiekowi postępowania w sposób właściwy, etyczny. Nie ma więc wolności bez etyki. Nie ma wolności, gdy etyka ulega stłamszeniu. Niewolnikowi nie wolno postępować w sposób etyczny, chociażby dlatego, że etyczne zachowanie wchodzi natychmiast w konflikt z interesem właściciela niewolników. Mosze – człowiek etyczny – zabija znęcającego się nad niewolnikiem nadzorcę. Faraon wydaje na Moszego wyrok śmierci. W Egipcie nie ma wolności dla Żydów. Gdy człowiek jest wolny, nikt nie ograniczy go w czynieniu tego, co etyczne. Aby jednak postępować etycznie, trzeba najpierw poznać zasady etyki. Zawiera je właśnie Tora Pisana i Tora Ustna – obie przekazane Moszemu przez Boga po Wyjściu z Egiptu – wydarzeniu upamiętnianym przez święto Pesach.

Wyjście z Egiptu i, w jego efekcie, przyjęcie „jarzma Tory” („jarzma przykazań” – kabalat ol micwot), czynią Żydów ludźmi wolnymi.

W Pesach składano oddanie z baranka wówczas, gdy istniała Świątynia. Od czasów zburzenia Świątyni (70 rok n.e.) ta ofiara została zaniechana razem z wszystkimi innymi ofiarami ze zwierząt. Na stole sederowym symbolizuje ją zeroa. Jest to upieczone mięso z kością – pieczona szyja kurczaka, indyka, noga kurczaka lub podudzie jagnięce.Zeroa oznacza „ramię”; nawiązuje do „wyciągniętego ramienia” Boga, który ocalił Żydów podczas przejścia przez Morze Trzcinowe (Czerwone). Zeroa posiada wyłącznie symboliczne znaczenie na stole sederowym i nie jest zjadana. Ma wyrażać przesłanie, że bez Świątyni nie jest możliwe składanie ofiar ze zwierząt. 

za http://the614thcs.com/26.1367.0.0.1.0.phtml

 

James Jacob Prasch – Co nowego na horyzoncie w kościelnym świecie bez Davida Wilkersona, Dave’a Hunta i Chucka Smitha?

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Newsletter-27.01.2014-Co-nowego-na-horyzoncie-w-ko%C5%9Bcielnym-%C5%9Bwiecie-bez-Davida-Wilkersona-Dave%E2%80%99a-Hunta-i-Chucka-Smitha.pdf

Konferencja w Toruniu

„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5)

Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję w Toruniu
Miejsce: Toruń – Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie)
Termin: 2-3 05.2015 (rozpoczęcie godz. 11.00) Continue reading

David Wilkerson – Czy jesteś bliski poddania się? (Have You Felt Like Giving Up Lately?)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsgiveup.htm

Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFghttps://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFg

Uwolniona z demonicznego opętania i uzależnienia od narkotyków.

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/uwolniona-z-demonicznego-opetania-i-uzaleznienia-od-narkotykow

James Jacob Prasch – Szczelina w zbroi.

http://przyjdzpaniejezu.pl/james-jacob-prasch-szczelina-w-zbroi/

PEWNOŚĆ ZBAWIENIA

http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/2015/02/09/pewnosc-zbawienia/

Erlo Stegen – Prawdziwy Chrześcijanin.

http://www.eufrat.republika.pl/chrzescijanin.html

 

David Wilkerson – Powierz Bogu całą swoją przyszłość (Trusting God with All Your Tomorrows).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts060522.htm

Paul Washer – Prześladowanie czy wielkie przebudzenie “Persecution or a Great Awakening”

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=mGEKQMB5L9I&x-yt-cl=84838260

Paul Washer – Przegrywamy

https://www.youtube.com/watch?v=gxyZSWA92ok

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts040802.htm

Wyzwolony z Nałogów Picia i Palenia!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/wyzwolony-z-na%C5%82og%C3%B3w-picia-i-palenia

Maciej Wilkosz – Z kazdym dniem blizej Boga

http://www.wspolnotaewangelii.pl/kaz.html?f=kazania-2014/2014-01-05%20Z%20kazdym%20dniem%20blizej%20Boga%20-%20Maciej%20Wilkosz.mp3&controller=recording

Reinhold Ulonska – Druga młodość Orła

http://www.kzjgora.pl/index.php/ulonska-reinhold/druga-modo-ora

James Jacob Prasch – Płonący krzew – Hineni

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/P%C5%82on%C4%85cy-krzew-Hineni-James-Jacob-Prasch.pdf

Legenda zaginionego miasta – film fabularny

http://zalukaj.tv/zalukaj-film/9726/legenda_zaginionego_miasta_legend_of_the_lost_1957_.html

Andrew Strom – Po co “pustynia”?

http://www.kzjgora.pl/index.php/strom-andrew/po-co-qpustyniaq

Mirosław Kulec – Światłość wielka

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-12-14-M.%20Kulec.mp3

Mirosław Kulec – Oczekiwanie.

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-11-30-M.%20Kulec.mp3

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 2

https://www.youtube.com/watch?v=vQ-u22Zqfhs

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 1

https://www.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrUhttps://www.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrU

Henryk Hukisz – Radykalny krzyż

http://www.kzjgora.pl/index.php/hukisz-henryk/radykalny-krzy

DAVE HUNT – Egocentryzm czyli kult wlasnego JA

https://www.youtube.com/watch?v=aTUmP6ssRlI

David Wilkerson – Zwycięstwo nad twoim usidlającym grzechem (Victory Over Your Besetting Sin)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsvictry.htm

Henryk Dedo – Jedność w Duchu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

 

O Ukrytym Skarbie – Film (Ewangelia Mateusza 13. 44)

http://tomaish.com/OUkrytymSkarbie.html

Rafał Dudek – Drzewo figowe

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-10-26-R.%20Dudek.mp3

Biblia a Halloween

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/biblia-halloween

David Wilkerson – Brzmienie Jego głosu (The Sound of His Voice)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts020304.htm

Tim Hegg – Sukkot czyli Święto Szałasów

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/10/Tim-Hegg-Sukkot.pdf

Mirosław Kulec – Sumienie

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-10-02-M.%20Kulec.mp3

Joel Richardson – Czy kalifat ISIS jest zwiastunem Antychrysta?

http://przyjdzpaniejezu.pl/joel-richardson-czy-kalifat-isis-jest-zwiastunem-antychrysta/

Dave Hunt – Zbuduję kościół Mój

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/206-zbuduj-kocio-moj

Erlo Stegen – List do zboru w Filadelfii

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/list-do-zboru-w-filadelfii

Paul Washer – Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w Twoim chrześcijaństwie?

https://www.youtube.com/watch?v=o1g5Ec0hnQU

Wyratowany z Życia w Duchowej Pustce i Narkotykach!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/wyratowany-z-%C5%BCycia-w-duchowej-pustce-i-narkotykach

David Wilkerson – Prawda o wierze (The Truth About Faith)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts81fait.htm

Paul Washer – Wiara wyłącznie

https://www.youtube.com/watch?v=W2E2FGhzN9M

ames Jacob Prasch – Antychryst – spojrzenie na Biblię oraz proroctw a z hebrajskiego punktu widzenia

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Antychryst.-Spojrzenie-na-Bibli%C4%99-oraz-proroctwa-z-hebrajskiego-punktu-widzenia-James-Jacob-Prasch.pdf

Strategia Diabła

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/strategia-diabla

Festiwal (bogatego) życia. Dlaczego nie cieszę się z jej przyjazdu

http://tylko-jezus.pl/?p=2696

Słowo Boże Potępia Szatana i Wszystkie Jego Dzieła (Czarnoksięstwo – Magię – Astrologię – Hipnozę – Spirytyzm itd.)

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/slowo-boze-potepia-szatana-i-wszystkie-jego-dziela

David Wilkerson – Oto więcej niż Salomon (A Greater Than Solomon is Here)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts040712.htm

MIREK KULEC – ZWIASTUJE WAM JEZUSA

https://www.youtube.com/watch?v=0IEeExT0U_k

Dariusz Suszek – Dogmaty Maryjne

https://www.youtube.com/watch?v=SQj6zHgXlmA

Objawienia Maryjne

Jim Pelletier – Światło Rzucone na Duchy Kłamstwa

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/swiatlo-rzucone-na-duchy-klamstwa

Roger Oakland – Nowa Ewangelizacja z Rzymu czy odnalezienie prawdziwego Jezusa Chrystusa

http://messiahiscoming.pl/wp-content/uploads/2014/06/Roger-Oakland-Nowa-Ewangelizacja-z-Rzymu-czy-odnalezienie-prawdziwego-Jezusa-Chrystusa.pdf

Festiwal Nadziei pod patronatem Matki Bożej z Guadalupe?

http://messiahiscoming.pl/festiwal-nadziei-pod-patronatem-matki-bozej-z-guadalupe/

PIEKŁO, CZYLI GDZIE TRAFIAJĄ LUDZIE NIEPOSŁUSZNI BOGU.

http://www.fundamentjezus.com/pieklo.html

Po Pozostawieniu

Paul Washer – woja słabość powinna prowadzić Cię do Boga / Your Weakness Should Drive You to God

James Jacob Prasch – Czy będzie ostatnie przebudzenie?

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

Proroctwa biblijne, które już się wypełniły.

Fragmenty kilku niesamowitych książek o tym, co dzieje się gdy człowiek spotyka Boga

Dariusz Parfienowicz – Walka o wiarę według listu Judy mp3

Orla – Sól ziemi

Winnica Babilonu_Roger Oakland_cz 2

Nowe Wino_Roger Oakland_cz 1

John Wesley – O użytkowaniu dóbr materialnych

Nie obwiniaj Boga za zło !!!

Boże ciało

Jo´ANNA I DAVID HERNANDEZ: Wierzysz w Boga? To za mało…

Uwolniony Od Muzyki Rockowej

David Wilkerson – Zawsze wzrastająca wiara (An Ever-Increasing Faith)

Pytanie o początki

http://www.youtube.com/watch?v=pcOs_GOYXY4&hd=1

dr Kent Hovind – 100 powodów dla których TEORIA ewolucji jest GŁUPIA [PL]

Bliźniaki w łonie matki …

Kim jest Jezus Chrystus

Doskonały Plan Zbawienia

Ojciec, Syn i Duch Święty – jeden Bóg

Ostatnio spotykam się z ludźmi, którzy kiedyś przyjęli Pana Jezusa jako Mesjasza, Boga, doświadczyli przebaczenia grzechów, uwolnienia od nałogów, a dzisiaj Jezus jest dla nich tylko człowiekiem, dla niektórych Synem Bożym ale już nie Bogiem.
Ta nauka coraz częściej pojawia się na różnych stronach internetowych. Chciałbym przestrzec wszystkich chrześcijan przed przyjmowaniem tej doktryny. Nie przyjmujmy innego Jezusa! Jedynie wiara w prawdziwego Jezusa – w pełni Boga i w pełni człowieka – daje nadzieję życia wiecznego z Nim.
Zachęcam do przeczytania artykułu ze strony:

Tim Hegg – Czy powinniśmy przypisywać „osobowość ” Duchowi Bożemu?

David Wilkerson – Cena posiadania Chrystusa (The Costliness of Possessing Christ)

Paul Washer – To jest wojna

RADA -LEKTOR II cz

RADA -LEKTOR I cz.

David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!)

Tim Hegg – Chronologia wydarze ń podczas tygodnia, w którym został ukrzy ż owany i zmartwychwstał Jeszua

Tim Hegg – Jeszua nasza Pascha

Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców

Uratowany od Depresji, Alkoholizmu i Myśli Samobójczych!!

Czy Bóg Uzdrawia Dzisiaj? Słowo Boga Mówi, Że ‘TAK’ !!!

Paul Washer – Swiadectwo

David Wilkerson – Stojąc niezachwianie w Chrystusie (Standing Steadfast in Christ)

Darek Sobczyk – Trwanie w Panu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

Jaki ma być Kościół w dniach ostatnich ?

Maciej Wilkosz – Z każdym dniem bliżej Boga

Carl Gearheart – Subtelne niebezpieczeństwo odstępstwa

David Wilkerson – Wielkie i ostateczne przygotowanie (The Great and Final Preparation)

UE supermocarstwem po klęsce USA ??

Proroctwo dotyczące końca świata

Proroctwo dotyczące końca świata

Pewna starsza 90-letnia pani z Valdres w Norwegii w 1968 r. otrzymała od Boga widzenie. Ewangelista Emanuel Minos (na fotografii) prowadził nabożeństwo w miejscu jej zamieszkania. Spotkał się z nią i ona opowiedziała mu co widziała. Ewangelista wszystko spisał, uważał jednak, że brzmi to nieprawdopodobnie i włożył to poselstwo do szuflady. Potem, prawie po trzydziestu latach zrozumiał, że na temat tego widzenia musi porozmawiać z innymi. Ta pani z Valdres była prostą godną zaufania chrześcijanką żyjącą na wysokim poziomie duchowym, miała dobrą opinię u wszystkich, którzy ją znali.

Continue reading

OLAF RODGE – WIDZENIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba – wtedy najpierw powstaną ci którzy umarli w Chrystusie, a potem my którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy na obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”
(1 List do Tesaloniczan 4:15-18)

WIDZENIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA

Olaf Rodge

Dnia 11 grudnia 1952 roku w godzinach przedpołudniowych w domu mojego brata w Bergen (Norwegia) miałem widzenie, którym zostałem bardzo poruszony. Tuż przed tym przeżyciem, zajęty byłem czytaniem książki i w ogóle nie myślałem o pochwyceniu Kościoła. Jednak czułem, że muszę to opisać. Continue reading

Ostatnie pokolenie /666/

Nicky Cruz – Imperia czasów końca /wg proroctw Daniela i Apokalipsy/

Mirosław Kulec: Niezwykły gość biednej wdowy

Dawid Wilkerson – Moc nienagannego życia.avi

Uciekaj, jeśli ci życie miłe! PL (Run For Your Life – Carter Conlon (Full))

Tłumaczenie na język polski (w prawym dolnym rogu otwórz CC).

David Wilkerson – Powtórne Przyjście Chrystusa

Księga Daniela – film z napisami

DLACZEGO HIOBA SPOTKAŁY NIESZCZĘŚCIA I DLACZEGO JEGO PRZYJACIELE NIE MÓWILI PRAWDY O BOGU ?

Bartosz Sokół – Wiara i cuda nie zawsze idą w parze

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży

Stanisław Cieślar – Zwycięstwo nad zniechęceniem

James Jacob Prasch – Synowie Sadoka

Bill Britton – Orły

http://pannadchodzi.wordpress.com/2013/12/22/%E2%80%A2-orly-bill-britton/

Waldemar Świątkowski – Nie z tego świata

David Wilkerson – Co czyni człowieka mężem Bożym (The Making of a Man of God)

James Jacob Prasch – Nie sądźcie?

Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 2

Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 1

Mirosław Kulec – Dziewczynka, która służyła Bogu

Mirosław Kulec – Sługa, który nie służył Panu

Gene Edwards – Więzień z trzeciej celi

Paul Washer – Twoja słabość powinna prowadzić Cię do Boga (Your Weakness Should Drive You to God)

http://www.youtube.com/watch?v=efORDLXnw98

Roman Szewczuk – Świadectwo nawrócenia „Podniesiony ze śmietnika”

Podniesiony ze śmietnika

Urodziłem się i wychowałem w rodzinie katolickiej, gdzie były tylko formy religijności. Nic więcej. Nie pamiętam nawet rodziców chodzących do kościoła z wyjątkiem religijnych świąt. Często , jak sięgam pamięcią , dostawałem złotówkę na tacę i musiałem powiedzieć o czym mówił ksiądz. Szybko nauczyłem się tego, że za tą złotówkę kupowałem sobie loda, oczywiście nie szedłem do kościoła ( było dość daleko, kilka kilometrów) i czekałem na kolegów aby powiedzieli o czym mówił ksiądz aby zdać relację ojcu. Zauważyłem, że niezbyt to go interesowało, to była tylko dla niego forma kontroli czy wykonałem jego polecenie.

Ojciec, był bardzo surowym i srogim człowiekiem. Czułem przed nim nieustanny lęk, strach, bardzo się go bałem a i on karał mnie za wszystko dość ostro. Nie potrafił mi nigdy okazać czułości, nie pamiętam ani jednej chwili u niego na kolanach, ani jednej serdecznej rozmowy. Nigdy nie usłyszałem słów; kocham cię”… Continue reading

Zatopione Rydwany Faraona II / wiecej: www.zmiennoksztaltne.blogspot.com

David Wilkerson “Zmienisz się”

Maciej Wilkosz – Ewangelia bez zadnych domieszek

Waldemar Świątkowski – POWTÓRNE MAŁŻEŃSTWO?

Waldemar Świątkowski – UCZNIOWIE JEZUSA CHRYSTUSA

Nicky Cruz – Nicky Cruz opowiada “Uciekaj mały, uciekaj”

Richard Baxter – Jak spędzić dzien z Bogiem ?

Święte życie stanie się łatwiejsze, jeśli określisz kolejność i sposób wykonywania obowiązków, umieszczając wszystko na właściwym miejscu. Chciałbym udzielić ci kilku zwięzłych rad dotyczących przeżywania dnia w święty sposób.

Sen

Wyznacz sobie odpowiedni czas snu, abyś nie tracił cennych porannych godzin, wylegując się w łóżku. Niech sen będzie odpoczynkiem, odpowiednim dla stanu zdrowia i obciążenia pracą, a nie okazją do lenistwa.

Pierwsze myśli

Po obudzeniu, pomyśl najpierw o Bogu, wznieś swoje serce do Niego, pełen szacunku i wdzięczności za nocny odpoczynek, powierzając się Jego opiece w nadchodzącym dniu.

Uczyń to stałym zwyczajem, tak aby sumienie odezwało się, gdyby jako pierwsze próbowały się wcisnąć świeckie myśli. Doceń miłosierdzie, którego dostąpiłeś podczas nocnego odpoczynku i pomyśl o tym, jak wielu spędziło tę noc w piekle, w więzieniu, w zimnych i niewygodnych pomieszczeniach; ilu cierpiało od rozdzierającego bólu i chorób, doznając boleści na swoich posłaniach i w swoim życiu.

Pomyśl ile dusz tej nocy usłyszało przerażające wezwanie do stawienia się przed obliczem Boga i pomyśl jak szybko biegną dni i noce! Jak szybko nadejdzie twoja ostatnia noc i twój ostatni dzień! Zastanów się czego brakuje do przygotowania twej duszy na ten czas i staraj się to bezzwłocznie uzyskać. Continue reading

Podstawy wiary cz.3

Podstawy wiary cz.2

Podstawy wiary cz.1

Proroctwa o Jezusie, a rachunek prawdopodobieństwa

Pismo Święte

IWAN PANIN

BIBLIA I MATEMATYKA, BIBLIA – SŁOWO BOŻE

“Sekrety Biblii” część 2 – Lektor PL

“Sekrety Biblii” część 1 – Lektor PL

Tak powstała Biblia – Nowy Testament-

Tak powstała Biblia – Stary Testament-

Cel wzrostu chrześcijańskiego

NAUCZANIE POCZĄTKOWE DLA NOWONARODZONYCH.

W artykule tym są podstawowe nauki na temat:
1. Uczeń Jezusa Chrystusa
2. Zrozumienie bycia uczniem Jezusa
3. Pismo Święte
4. O Bogu, naszym Ojcu
5. Atrybuty Boga
6. ZNACZENIE BOŻYCH IMION
7. Wcielenie Jezusa, Jezus Chrystus, Boskość Jezusa Chrystusa
8. Znaczenie człowieczeństwa i śmierci Jezusa Chrystusa
9. Skruszony
10. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa
11. Zmartwychwstanie Chrystusa
12. Duch Święty, Duch Święty jest Osobą
13. Imiona Ducha Świętego, Symbole Ducha Świętego
14. Zadania Ducha Świętego
15. Dary Ducha Świętego

Rodziny, randkowanie i związki – Paul Washer (Polish)

David Wilkerson – Twoi przyjaciele mają znaczenie dla Boga! (Your Friends Matter to God!)

Bob Mumford – Uciekający Mężczyzna

Studium Biblijne: Boży Plan dla Rodziny

Film dla dzieci i młodzieży: Opowieść o Jezusie (CAŁY FILM – PL)

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.6 Paul Washer

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.5 Paul Washer

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.4 Paul Washer

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.3 Paul Washer

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.2 Paul Washer

Nauczanie dzieci w bojaźni Bożej cz.1 Paul Washer

Pantomima – Albowiem tak Bóg umiłował świat…

http://www.youtube.com/watch?v=2ib2NM3Rdis

David Wilkerson – Ból Boga

http://www.swch.pl/autorzy/wilkerson/bol_boga.html

Dave Hunt – Znać i kochać Boga

Uwolniona od Narkotyków!

Maciej Wilkosz – (2013-01-27) Przypowieść o kochającym Ojcu mp3

James Jacob Prasch – Czy będzie ostatnie przebudzenie?

Przygotowanie serca na każdy dzień

http://emaus-mikolajki.pl/czytelnia/295-przygotowanie-serca-na-kazdy-dzien

Don Krow – JAK PRZYJĄĆ DUCHA ŚWIĘTEGO ?

Dziś będziemy mówić o tym, jak przyjąć Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 10:1: A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską. Był to stopień wojskowy, prawdopodobnie kapitan w pułku.

Werset 2: pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Był on sprawiedliwym człowiekiem. Robił rzeczy, które były właściwe, bał się Boga, dawał pieniądze ludziom w potrzebie, a Biblia stwierdza, że zawsze modlił się do Niego. Ale zaraz się przekonamy, a może nas to zadziwić, że pomimo jego sprawiedliwych czynów, nawet pomimo tego, że bał się Boga i prowadził życie modlitewne, nie posiadał on osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Continue reading

Dary Ducha Świętego [cz.6/6- dalsza część wykładu “WYKŁADANIE JĘZYKÓW I PROROKOWANIE” ]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Dary Ducha Świętego [cz.5]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Dary Ducha Świętego [cz.4]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Dary Ducha Świętego [cz.3]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Dary Ducha Świętego [cz.2]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Dary Ducha Świętego [cz.1]

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, daje nam wykład n.t. darów Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

DUCH ŚWIĘTY JAKO OSOBA Derek Prince ( 1 godz 6 minut)

W tym filmie Derek Prince, nauczyciel Słowa Bożego, mówi n.t. Ducha Świętego.
Jego nauczanie nie zawsze jest całkowicie zgodne z Pismem Świętym, jednak cykl wykladów na temat  Ducha Świętego i Jego darów należy do zdrowej nauki. Zachęcam do wysłuchania.

Wskrzeszony z martwych cz.4

Wskrzeszony z martwych cz.3

Wskrzeszony z martwych cz.2

Wskrzeszony z martwych cz.1

Reinhard Bonnke – Wybrzeże Kości Słoniowej 2013

Czy ustały dary Ducha Świętego ?

Umocnieni Duchem Świętym – Paul Washer [Polish subtitles]

Charles Finney – Nie Ma Przebudzenia Bez Ducha Modlitwy

Henryk Hukisz – Zrodzeni z Ducha

Dave Hunt – Czy kościół ma dotrwać do dnia gniewu Bożego

Dave Hunt – Poselstwo o bliskim nadejściu

Kiedy Pochwycenie? –

David Wilkerson – Wiara bez zażyłości nie jest żadną wiarą (Faith Without Intimacy Is Not Faith at All)

Poddawajcie Samych Siebie Próbie – Paul Washer (Polish)

Kim jest Jezus Chrystus?

Kim jest Duch Święty?

Nowonarodzony!

Erlo Stegen – Patrz! Oto droga do zbawienia

Dawid Wilkerson – Zielonoświątkowcy bez Chrystusa

Inny Jezus_Roger Oakland

O S O B I S T Y W Z R O S T D U C H O W Y – KRZYŻ CHRYSTUSA W CENTRUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA I SŁUŻBY

Historia współczesnej ewangelii – Część 8: Jezus jest ewangelią!.

Historia współczesnej ewangelii – Część 7: Dobroć ze względu na dobroć.

Historia współczesnej ewangelii – Część 6: Powtarzaj za mną!

Historia współczesnej ewangelii – Część 5: Ja to czuję!

Niewielu

A Co Gdy Umrzesz? PDF icon

Ch.H. Spurgeon – W Pobliżu Wąskiej Bramy

1 LISTOPADA. Święto Zmarłych. Dzień Wszystkich Świętych. Halloween.

Cała prawda o HALLOWEEN

harry potter czary w nowym opakowaniu pl

halloween – Święto zmarłych [cz4/4]

halloween – Święto zmarłych [cz3/4]

halloween – Święto zmarłych [cz2/4]

halloween – Święto zmarłych [cz1/4]

Dariusz Parfienowicz – Kościół według Biblii

Uwierz Bożym obietnicom – Paul Washer

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.8

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.7

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.6

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.5

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.4

Biblia: Tajemnice Winnego Krzewu cz.3