Strona główna

Kimkolwiek jesteś, jakiekolwiek masz wykształcenie, pozycje społeczną, kościół (religię) – witamy Cię na stronie Chrześcijańskiego Kościoła Domowego.

Chcemy każdego, który przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela zachęcić by trwał w Nim mimo przeciwności i prześladowań.

Tych z Państwa, którzy poszukują prawdy, by odnajdywali ją w Biblii (Bożym Słowie skierowanym do człowieka).

A tych wszystkich, którzy znaleźli się na tej stronie przypadkowo, prosić o przeczytanie jakiegoś świadectwa, lub odsłuchanie pieśni, kazania.

Jako wspólnota wierzymy, że czasy w których przyszło nam żyć, są bardzo trudne i wskazują, że przyjście Pana Jezusa po Swój Kościół jest bardzo bliskie.

Wierzymy, że do Jego Kościoła, należą wszyscy Ci, których On poznał osobiście, którzy narodzili się na nowo, przyjęli Go do swojego życia jako Pana i których imiona z w/w powodów zostały zapisane w „Księdze Żywota” w niebie.

Nie jest więc to jakiś kościół z nazwy i ten, który ma największą liczbę ludzi.

Nazwa naszej społeczności odwołuje się do czasów powstania chrześcijaństwa.

“Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu”
Rzym. 16:5

 

“Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół (gromadzący) się w jego domu”
Kol. 4:15  

 

“Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika, do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła (gromadzącego) się w tym domu”
Flm. 1:1-2

Również w księdze Dziejów Apostolskich zapisane jest że, wierzący zgromadzali się po domach,

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach”
Dz.Ap. 2:42

Do tego namawiamy wszystkich ludzi: szczęśliwych jak i nieszczęśliwych, szukających pełni w życiu, zagubionych, zrozpaczonych, załamanych, odrzuconych, tych którzy tkwią w nałogach, dzieci, młodzież, starszych, rodziny, samotnych oraz tych, którzy nie mają żadnej wspólnoty, zboru – aby SWOJE domy uczynili kościołami. Byście zaczęli żyć według w/w wzoru.

Czytając Biblię, Duch Święty będzie Wam objawiał Prawdę, jeśli tylko uczynicie Jezusa Chrystusa Panem i będziecie posłuszni Jego Słowu, w którym jest też zapisane, tylko on jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Gdy więc tylko w Jego imieniu będziecie prosić Ojca w niebie, o rzeczy zgodne z Bożą wolą i zaczniecie otrzymywać, doznacie zachęty.

Czytanie Biblii wzbudzi w Was miłość do Boga i ludzi, a wiara Wasza wzrośnie.

Naszą intencją nie jest tworzenie kolejnej religii ze sprawowaniem władzy i kontroli nad innymi. Chrześcijaństwo to nie religia, to naśladowanie Naszego Pana, a więc styl życia, przeciwstawny temu co widzimy w miejscach publicznych, a być może jeszcze w naszych domach.

W chrześcijaństwie nikt nie może się wywyższać. Wszyscy jesteśmy przed Bogiem równi i powinniśmy sobie nawzajem usługiwać. Tak więc jednym Bóg daje dar by byli pasterzami, inni ewangelistami, nauczycielami Słowa Bożego. Wszystko to w miłości Chrystusowej.

Będziemy się starać zamieszczać na naszej stronie kazania, świadectwa ludzi, pieśni, po to by mogło to Was budować, zachęcać i przybliżać do Pana Jezusa. My zaś będziemy wdzięczni gdy napiszecie do nas i opowiecie o swojej przygodzie z Bogiem.

Bardzo kocham Jezusa. Życzę i Tobie tego. Jeśli będziemy kochać Jezusa tak jak to jest Jemu miłe, nie mamy się czego obawiać. On nas zabierze do siebie.

Niech Was Bóg błogosławi.

                                                Wasz przyjaciel, brat Darek

Wjęcej na temat Biblijnego Kościoła na stronie: