W co wierzymy

 

1. Wierzymy w nieomylność Pisma Świętego (Biblii) jako Słowa Bożego, które jest jedynym natchnionym przez Ducha Świętego źródłem prawdy, wiary i moralności.

2. Wierzymy w istnienie tylko jednego Boga objawionego człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.

3. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.

4. Wierzymy w zbawienie człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

5. Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia i uświęcenia grzesznika.

6. Wierzymy w Chrzest Duchem Świętym, przeżywanie Jego pełni, oraz dary Ducha Świętego.

7. Wierzymy w jeden duchowy Kościół Chrystusowy, którego głową jest Jezus Chrystus, a narodzeni na nowo Jego ciałem, wierzymy w pochwycenie Kościoła podczas powtórnego przyjścia Jezusa.

8. Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie – jako wyraz Bożej sprawiedliwości.