Adam i Ewa – doskonały Boży plan

autor: Sidney Watson

TEKST: Księga Rodzaju – 1 Ks. Mojżeszowa 2: 18-27 – 1 Ks. Mojż. 1: 27

Zwróć uwagę na te dwa wersety: „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich”.

Mężczyźni, powinniśmy dziękować Bogu codziennie za Jego mądrość i znakomitość w stworzeniu tak wspaniałego pomocnika dla nas mężczyzn!

Winston Churchill kiedyś wziął udział w bankiecie w Londynie, gdzie dygnitarzom zadano pytanie: „Jeśli nie mógłbyś być tym kim jesteś, to kim chciałbyś być?” Naturalnie każdy był ciekawy, co Churchill, który usiadł obok swej ukochanej Clemmie, powie. Przecież nie można się było spodziewać, że Churchill odpowie: Juliuszem Cezarem czy Napoleonem. Gdy już wreszcie przyszła kolej na Churchilla, starego człowieka, ostatniego, który miał odpowiedzieć na postawione pytanie, on wstał i dał taką odpowiedź: „Jeśli nie mógłbym być tym kim jestem, to najbardziej bym chciał być” – i tu się zatrzymał, aby ująć swa małżonkę za rękę –  drugim mężem Pani Churchill.”

Dzisiaj chcę mówić o mężczyznach i kobietach, mężach i żonach – doskonałym Bożym planie.

Zauważcie, że Bóg doskonale dostroił człowieka do jego środowiska. 1 List do Koryntian 15: 47 podaje: Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest (Panem) z nieba. Rozumiemy z tego, że człowiek został stworzony dla tego świata (w naszym obecnym stanie, ten świat jest uczyniony dla człowieka wraz z pewnymi przywilejami i ograniczeniami). 1 Księga Mojż. 2: 15-17: „I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz”.

Bóg dał nam wszystko, abyśmy się tym radowali (w Jego granicach). 1 List do Tymoteusza 6: 17: „Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela;” Gdy Bóg dokończył dzieła stworzenia, zobaczył, że to było dobre. Wszystko, co człowiek miałby  kiedykolwiek potrzebować, zostało stworzone, postawione na właściwym miejscu i doskonałe. Z wyjątkiem jednej rzeczy… Zostawił człowieka NIEKOMPLETNYM!

1 Ks. Mojż. 2: 18: „Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego”. Panie, wiem, że czasem jest wam trudno uwierzyć, ale mężczyźni są społecznymi zwierzętami. Oni NIE są kompletni bez was! Jesteśmy dla was niezbędni, a i wy jesteście niezbędne dla nas. To jest BOŻY PLAN DLA CZŁOWIEKA – Adam i Ewa, mężczyzna i niewiasta.

I. MAŁŻEŃSTWO JEST PODSTAWOWYM LUDZKIM ZWIĄZKIEM

Komentarz Jezusa o tym, co Ojciec zamierzył dla człowieka, można znaleźć w Ewangelii Mateusza 19: 5-6: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem… A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. Wewnątrz każdego człowieka jest pęd, zarówno biologiczny jak i społeczny, który wzywa do towarzystwa, intymności oraz prokreacji. Ta „przyczyna” jest jednym z  najmocniejszych bodźców i pragnień mężczyzny – i JEDYNIE kobieta może to zaspokoić.

Inne związki mogą być ważne (rodzice z dziećmi, mężczyzna z innymi mężczyznami), lecz tylko ten związek (mąż i żona) jest decydujący dla naszego dobrego samopoczucia i pomyślności! Potrzebujemy siebie nawzajem, jesteśmy stworzeni dla naszych małżonków i dla wzajemnej zależności od siebie przez całe życie.

W marcu 1990 roku, Dr Robertson McQuilkin ogłosił swoją rezygnację z funkcji rektora w Columbia Bible College (nazwa szkoły biblijnej), ażeby zatroszczyć się o swą ukochaną żonę, Muriel, która cierpiała na zaawansowane stadium choroby Alzheimera. W swoim liście rezygnacji napisał: „Moja droga żona, Muriel, jest w podupadającym zdrowiu od ośmiu lat. Do tej pory byłem w stanie nosić zarówno jej ciągle rosnące potrzeby, jak i moją odpowiedzialność przywódczą w CBC (szkole biblijnej). Lecz ostatnio stało się oczywistym, że Muriel jest zadowolona przez większość czasu, gdy jest ze mną i prawie nigdy, gdy jestem od niej daleko. To nie jest tylko ‘niezadowolenie’. Ona jest przepełniona strachem – nawet przerażeniem – że mnie straciła i zawsze idzie mnie szukać, kiedy nie może się do mnie zbliżyć. Zatem jest oczywiste, że ona mnie potrzebuje teraz, cały czas.

„Być może pomogłoby to wam zrozumieć, gdybym się z wami podzielił tym, czym podzieliłem się z innymi w czasie ogłoszenia mojej rezygnacji w kaplicy. Decyzja została podjęta, w pewnym sensie, 42 lata temu, kiedy obiecałem się troszczyć o Muriel ‘w chorobie i zdrowiu… aż nas śmierć rozłączy.’ Zatem, jak powiedziałem studentom na wydziale, jako człowiek słowny, rzetelność wchodzi tu grę. Ale uczciwość też.

„Ona troszczyła się o mnie w pełni i z poświęceniem przez wszystkie te lata; gdybym się o nią troszczył przez następne 40 lat, to i tak bym się jej nie odwdzięczył. Obowiązek, jednakże, może stać się czymś ponurym i obojętnym. Ale co więcej, ja kocham Muriel. Ona jest dla mnie radością – jej dziecięca zależność i ufność wobec mnie, jej serdeczna miłość, okazjonalne przebłyski tego dowcipu, który tak lubiłem, jej szczęśliwy nastrój i ogromna zdolność do stawiania czoła swej ciągle przytłaczającej frustracji. Nie muszę się o nią troszczyć, ale ja pragnę! To jest ogromny zaszczyt troszczyć się o tak wspaniałą osobę.”

Jaki kochający mąż!

Panie i panowie! Jeżeli nie naprawimy relacji między mężczyzną i kobietą, mężem i żoną, to nigdy całkowicie się nie spełnimy w życiu. I małżeństwo jest czymś więcej niż „zaparciem się wszystkich innych.” To jest również zobowiązanie, aby kochać, szanować i być wiernym tak długo jak oboje będziecie żyć. (Obiecaliście/Obiecałyście Bogu, pastorowi oraz jej lub jemu).

II.MAŁŻEŃSTWO MUSI BYĆ ŚWIĘTE

List do Hebrajczyków 13: 4 „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, wszystkich łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg”.

Istnieją trzy rzeczy w dziedzinie ludzkiej seksualności i relacji, których Bóg nienawidzi.

1. Jakikolwiek seks pozamałżeński

Księga Kapłańska – 3 Ks. Mojż. 20: 10  „Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica”. Cudzołóstwo to kradzież tego, co należy do innego mężczyzny. Cudzołóstwo/Wszeteczeństwo (seks poza małżeństwem) jest także zakazany, a słowo to jest słowem źródłowym do terminu „pornografia.” (Jest ono podobne do słowa ‘bałwochwalstwo’ w słowotwórstwie i jest kultem seksu).

2. Rozwód

Księga Malachiasza 2: 16 Pan Bóg Izraela mówi tutaj, że nie nawiedzi rozwodów. Jezus wyjaśnił dlaczego w Ew. Mateusza 19: 9 A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Bóg ma w pogardzie chaos i ból, które w rezultacie rozwód powoduje, a także skutki i następstwa nie satysfakcjonujących związków.

3. Praktyki homoseksualne

Stary Testament absolutnie zabraniał seksu między osobnikami tej samej płci. Księga Kapłańska 20: 13 „Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich”.

Nowy Testament również nie daje żadnego usprawiedliwienia co do zakazanego seksu. 1 List do Koryntian 6: 9 „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy (homoseksualiści)…”

W Starym Testamencie, homoseksualizm był poważnym przewinieniem karanym śmiercią. Dlaczego Bóg jest taki surowy w tych sprawach?

A. Homoseksualizm może być tylko związkiem, który w końcu wiedzie do ślepej uliczki. Nie ma mowy o jakimś poczęciu w tym nienaturalnym związku, zatem nie ma usprawiedliwienia dla praktyk homoseksualnych.

B. Homoseksualizm rodzi przemoc i pastwienie się. W dzisiejszych czasach jest ogromna presja przeciwko kazaniom z ambony potępiającym te grzechy. A jednak istnieją przytłaczające dowody, że związki homoseksualne są destrukcyjne.

Wielu krzyczy: „To są inne czasy.” TAK, są inne czasy, ale Boże Słowo i wymagania nie zmieniły się. Grzech jest nadal grzechem, a sąd jest twardy i surowy w tych kwestiach.

Czy pamiętacie nakaz Pana skierowany do Jego „stróżów”? Księga Ezechiela 3: 18-19 „Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Lecz jeżeli ty ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swojej bezbożności i od swojej bezbożnej drogi, wtedy on umrze z powodu swojej winy, a ty uratujesz swoją duszę”.

To nie jest czas dla duchowo słabych i tchórzliwych kaznodziejów. Zło naszego pokolenia wymaga zdecydowanych kaznodziejów, którzy nie pójdą na ustępstwa, lecz staną wyraźnie po stronie sprawiedliwości i biblijnej moralności w małżeństwie, rodzinie i relacjach. My jesteśmy nadal stróżami na murach naszej kultury i teraz właśnie jest pora, aby wykrzykiwać ostrzeżenia prawdy Bożej.

III. MAŁŻEŃSTWO JEST DANĄ OD BOGA OCHRONĄ PRZED NIEMORALNOŚCIĄ

1 List do Koryntian 7: 3-5 „Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż; podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej”.

Zbyt wiele bólu i poczucia samotności pochodziło od mężów i żon, którzy nie spełniali swoich zobowiązań wobec swych partnerów. Proszę, zrozumcie to, że można być chrześcijaninem i przeżywać intymność cielesną ze swoim partnerem w małżeństwie. Nie można być dobrym chrześcijaninem i pozbawiać swojego małżeńskiego partnera tego, co Bóg zamierzył, abyście się tym wzajemnie obdarzali.

Małżeństwo ma być naszym wyłącznym źródłem zadowolenia i seksualnego doświadczenia. W Księdze Przysłów (Przypowieści) 5: 15-18, Salomon mówi swojemu synowi, aby „trzymać to w domu.” – „Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni! Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą! Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości!”

Nie ma usprawiedliwienia dla obecnego standardu (nie)moralności jak to jest przedstawione w filmach, telewizji i mediach.
– To jest niezgodne z Bożym prawem i postanowieniem dla mężczyzn i kobiet,
– To się kończy w rezultacie bólem, cierpieniem i poniżeniem rodziny,
– To poniża kobiety.

IV. DUCHOWY WPŁYW WŁAŚCIWEGO ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

1 List Piotra 3: 7 „Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody”.

Jeżeli nie jest dobrze w domu i w małżeństwie, to nie będzie też dobrze w służbie przy ołtarzu i z kazalnicy. Niestety problemy niemoralnego życia nie są ograniczone tylko do osób świeckich i kobiet – niektórzy kaznodzieje i pastorzy również naśladują światowe style życia. W rzeczywistości, w większości kultur zachodnich, osoby duchowne i kobiety statystycznie nie bardzo różnią się od ogółu ludności, jeżeli chodzi o cudzołóstwo. Nie tylko modlitwy doznają wtedy przeszkody, lecz również umiejętności kaznodziejskie i przywódcze.

Proszę pana! Pańska żona JEST Bożym darem dla pana. Księga Przypowieści Salomona 18: 22 przypomina nam, że „kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u PANA”. W dużej mierze, to, co jest złego w naszym duchowym świecie, byłoby od razu naprawione, gdyby mężowie i żony zechcieli odnowić swe zobowiązanie i zaangażowanie się wobec siebie nawzajem i znaleźli spełnienie w swoich partnerach życiowych, danych im przez Boga. Przecież pierwotny plan Boży dla związku między ludźmi został określony w Adamie i Ewie – jednym mężczyźnie i jednej kobiecie na całe życie. Wierzę, że to jest Boży plan i zostaniemy błogosławieni, jeśli będziemy postępować według niego.
—–
(c) 2005 Sidney Watson
tłumaczenie: Robert Jarosz
Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego kazania dozwolone bez ograniczeń.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Kazania, Watson Sidney. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.