Bioczipy Dariusz Parfienowicz

Wprowadzenie nowych dowodów tożsamości z czipem , kart płatniczych z czipem a ostatnio systemu PayPass rodzi pytanie : jaki jest ostateczny cel tego rodzaju działań ?

Biochip może służyć nie tylko do identyfikowania i lokalizowania ludzi. Okazuje się też, że za jego pomocą będzie można zdalnie sterować człowiekiem. I kto wie, czy już tak nie jest? Niska częstotliwość, na jakiej działa biosensor, powoduje, że człowiek staje się sam anteną. Poprzez zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości fal można podnosić lub obniżać poziom adrenaliny w organizmie, manipulując samopoczuciem człowieka. Można go uspokoić lub rozdrażnić. Można też wysyłać lub odbierać sygnały z pojedynczej komórki nerwowej. Umożliwi to w zupełnie nowy sposób na kontrolę nad organizmem. Może on zostać użyty do wywołania wewnętrznego szoku, zmiany zachowania, pobudzenia, lub wielu innych zachowań.

Poniżej wywiad z dr. Carlem W. Sandersem .

“WYZNANIA DR. SANDERSA – TWÓRCY BIOCHIPU

Przedstawiamy wyjątki z artykułu opublikowanego w czasopiśmie NEXUS (Australia), czerwiec-lipiec 1994r. Są to cytaty z oświadczeń dr Carla W. Sandersa, który był odpowiedzialny za stworzenie “biochipu”.Dr Sanders jest inżynierem elektronikiem, wynalazca, członkiem i konsultantem wielu rządowych organizacji. Pracuje też dla IBM, General Electric, Honeywell i Teledyne.”

“Trzydzieści dwa lata mojego życia spędziłem na pracy w dziedzinie elektroniki, projektując “mikrochipy” dla potrzeb biomedycznych. W 1968 r. zostałem zaangażowany prawie przypadkowo do badań nad rozwojem projektu dotyczącego leczenia złamanego kręgosłupa u młodej kobiety. W trakcie pracy nad tym projektem wszyscy byliśmy podekscytowani. Byłem naczelnym inżynierem, odpowiedzialnym za pracę stu naukowców, jak również za wyniki badań. Kulminacyjnym punktem tych doświadczeń był ‘biochip’, który według mnie jest ‘Znakiem Bestii’. ‘Biochip’ jest ładowany dzięki zmianom temperatury ciała, co wyklucza częste zmiany baterii zasilającej. Wydano ponad 1.5 miliona dolarów na badania dotyczące znalezienia miejsc na ludzkim ciele, gdzie występują największe wahania temperatury. Pierwszym miejscem jest czoło w okolicach linii włosów, a drugim zewnętrzna cześć dłoni. Pracując nad ‘mikrochipem’ nie mięliśmy pojęcia, że może być on użyty jako procesor do identyfikacji ludzi. Nasze dzieło miało służyć ludzkości.”

Dzisiaj badania nad zastosowaniem bioczipów są nadal kontynuowane a zastosowanie ich w medycynie i nie tylko jest coraz bardziej powszechne . Poniżej zamieszczono link do reklamy medialnej stworzonej przez producenta bioczipów i firmę monitorującą projekt .

Oto dalsza część wypowiedzi dr. Sandersa:

„Kiedy praca nad ‘chipem’ była już zaawansowana, nasi pracodawcy oświadczyli, że wobec nieopłacalności użycia ‘biochipu’ do leczenia kręgosłupa, trzeba dlań znaleźć bardziej lukratywne zastosowanie. W trakcie dalszych badań zauważyliśmy, że częstotliwość, na której pracuje ‘chip’, ma duży wpływ na zachowanie się człowieka. Polecono nam wówczas zbadać możliwości manipulacji ludzkimi zachowaniami przy pomocy ‘biochipu’… Okazało się, ze jest to możliwe. Wykazano np., że przy pomocy ‘biochipu’ można powodować wzrost stężenia adrenaliny we krwi. Tego rodzaju ‘mikrochip’ nazywaliśmy ‘Rambo’. Można też wysyłać i odbierać sygnały z pojedynczej komórki nerwowej. Umożliwi to kontrolę organizmu w zupełnie nowy sposób. Może on być użyty do wywołania wewnętrznego szoku, zmiany zachowania, pobudzenia lub wielu innych zastosowań, jednych dobrych, drugich wątpliwych, innych złych.
W ‘biochipie’ znajduje się wiele tysięcy komponentów, włączając maleńką baterię litową. byłem przeciwny użyciu litu jako źródła zasilania baterii, lecz w tym czasie NASA używała litu do wielu rzeczy. Rozmawiałem z lekarzem Bostońskiego Centrum Medycznego na temat wpływu skoncentrowanego litu na ludzkie ciało. Według niego w przypadku uszkodzenia ‘chipu’, może dojść do ciężkich owrzodzeń.
Wycofałem się z prac nad tym projektem, wiele razy jednak byłem konsultantem. Brałem również udział w wielu konferencjach jako ekspert w dziedzinie programowania ‘mikrochipów’. na jednej z takich konferencji omawiana była sprawa kontroli i identyfikacji ludzi. W tego rodzaju konferencjach uczestniczyli miedzy innymi Henry Kissinger i pracownicy CIA. W miarę postępu prac nad rozwojem ‘biochipu’, najważniejszym punktem badań stało się jego zastosowanie do identyfikacji ludzi. skupiono się nad problemem załadowania w ‘biochipie’ danych takich jak: nazwisko, wizerunek osoby (zdjęcie twarzy), numer ubezpieczeniowy (SIN), odciski palców, fizyczny opis osoby, historia rodziny, adres, zawód, informacje o rozliczeniach podatkowych i kryminalna przeszłość.

Warto zauważyć , że od tego czasu do dziś wprowadzono wiele dokumentów zawierających czipy : paszporty , karty płatnicze , dowody tożsamości . Dane o których wspomina dr, Sanders są już wprowadzane do pamięci czipów . Zastosowanie czipa w różnych dziedzinach życia i staje się coraz bardziej powszechne .

Dr.Sanders mówi dalej :

W chwili obecnej do Kongresu USA został skierowany projekt ustawy mówiący o możliwości wszczepienia ‘biochipu’ w ciało niemowlęcia bezpośrednio po urodzeniu w celu identyfikacji.
Prezydent USA, na podstawie ‘Emigration Control Act z 1986r., ustęp 100’, może wprowadzić według własnego uznania różne typy i sposoby identyfikacji ludzi – może to być niewidzialny tatuaż albo elektroniczny nadajnik pod skórą.
Zastanówmy się i przyjrzyjmy się tym wszystkim faktom. To co nadchodzi, nie przyjdzie od razu jako wielki szok. Ścieżka prowadząca do tych zmian, została już wytyczona!”

dr Carl W. Sanders

Pismo Święte mówi o czymś , co do złudzenia przypomina czipowanie .

Apokalipsa św. Jana 13,5-8

„I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.”

Apokalipsa św. Jana 13,16-18

„On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

Apokalipsa św. Jana 14,8-12

„A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.”

Wszystko to nie upoważnia nas do wysuwania jedynie słusznych wniosków, jednak zachęca do osobistych przemyśleń.

PositiveID – link
Firma prowadząca badania nad wykorzystaniem czipów w medycynie i nie tylko .

Reklama medialna czipa – link

Reklama czipa i jego “zalet” opracowana przez firmę PositieID oraz Healthlink .

Za http://tiqva.pl/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Czytelnia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.