Boże poselstwo do wszystkich ludzi

Niżej przytoczone cytaty pochodzą z Pisma Świętego, które jest Słowem Bożym.

Nie wydaliśmy niniejszej publikacji po to, aby przekonać Was do jakiejś nowej religii, lecz abyście uświadomili sobie wasz rzeczywisty stan przed Bogiem i przyjęli przez wiarę przebaczenie waszych grzechów.

Jest ono możliwe dzięki niezmierzonej miłości Boga, który odpuszcza grzechy wszystkim tym, którzy wyrażą skruchę za swoje dawne występki i wyznają Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela.

POTRZEBUJECIE ZBAWIENIA

…postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (List do Hebrajczyków, rozdział 9, wiersz 27).

Nie ma ani jednego sprawiedliwego” (List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 10).

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23).

NIE MOŻECIE SIĘ SAMI ZBAWIĆ

Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy” (Psalm 49, wiersze 8 i 9).

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (List do Efezjan, rozdział 2, wiersze 8 i 9).

BÓG ZATROSZCZYŁ SIĘ O WASZE ZBAWIENIE

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych” (List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 6).

Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pana jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Księga Izajasza, rozdział 53, wiersze 4-6).

JAK MOŻECIE DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA?

..upamiętajcie się i wierzcie ewangelii” (Ewangelia Marka, rozdział 1, wiersz 15).

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota”

(Ewangelia Jana, rozdział 5, wiersz 24).

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz” (List do Rzymian, rozdział 10, wiersz 9).

JUŻ DZIŚ MOŻECIE MIEĆ PEWNOŚĆ ZBAWIENIA

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”(I List Jana, rozdział 5, wiersz 13).

…pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian, rozdział 5, wiersz 1).

Tym zaś, który go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana, rozdział 1, wiersz 12).

A JEŚLI NIE UWIERZYCIE?

…kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Ewangelia Marka, rozdział 16, wiersz 16).

…kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego” (Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 18).

…kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (Ewangelia Jana, rozdział 3, wiersz 36).

 

Grzegorz Staier

Za http://chrzescijanin.strefa.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Czytelnia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.