DWA DEKALOGI – KTÓRY PRAWDZIWY?

DWA DEKALOGI – KTÓRY PRAWDZIWY?

Ostrzeżenie:

Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.

A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze”. Apokalipsa 22:18-1

Dekalog biblijnyJa jestem Pan, twój Bóg… dekalog katechizmowyJa jestem Pan, twój Bóg…
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! I. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. III. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da tobie. IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
VI. Nie będziesz zabijał. V. Nie zabijaj.
VII. Nie będziesz cudzołożył. VI. Nie cudzołóż.
VIII. Nie będziesz kradł. VII. Nie kradnij.
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek. VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.” IX. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Czytelnia, Zdrowa nauka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.