Boskość Jezusa Chrystusa

Boskość Jezusa Chrystusa!
Nowy Testament powstał w I wieku Zajrzyjmy do niego, a przekonamy się sami, że Pan Jezus jest w nim zwany Bogiem (gr. theos) przynajmniej siedem razy, a także wielokrotnie zwany jest„Panem” (gr. kyrios) w boskim sensie tego słowa. Oto co apostoł Paweł napisał w połowie I wieku o Jezusie Chrystusie: „W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (List do Kolosan 2r. 9w), przy czym słowo „boskość” (gr. theotes) oznacza tu Boga w absolutnym sensie. Paweł, mógł użyć słowa theiotes, odnoszącego się do samych przymiotów Bożych (List do Rzymian 1r. 20w), ale wybrał słowo theotes, odnoszące się do natury Bożej. Napisał też, że Pan  Jezus, który „był w postaci Bożej” List do (Filipian 2r 6w). Wyrażenie „w postaci” (gr. morphe) oznacza posiadanie natury Bożej, a nie podobieństwo do niej, które można było oddać innym słowem (gr. schema).

Więcej na stronie:

http://tylko-jezus.pl/?p=464

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Zdrowa nauka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.