Nicky Cruz – Oto lista niektórych nauk i doktryn, które zostały przyjęte i utrwalone przez kościół Rzymsko-Katolicki w ciągu ostatnich 1700 lat.

 

Materiały tutaj zawarte pochodzą z następujących źródeł:

 1. The Catholic Encykopedia

 2. The New Schaff Herzog Religious Encykopedia

 3. Dictionary of Religious Knowledge

Pan Jezus powiedział:

„Ja świadczę każdemu kto słucha słów proroctwa tej księgi; jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze” Apokalipsa Jana rozdz. 22, werset 18

 • Podział na kler i laików datuje się od połowy II wieku

 • Kult relikwii rozpoczęto około roku 190

 • Modlitwy za umarłych zaczęły się około roku 300

 • Czynienie znaku krzyża – rok 300

 • Wprowadzenie woskowych świec – rok 320

 • „Klątwa kościelna” dla świętujących Wielkanoc poza niedzielą ustanowioną na Soborze w Nicei (później potwierdzona przez papieża Jana VII w 878r) – rok 325

 • Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” i włączenie niemowląt – rok 375

 • Codzienne odprawianie mszy – rok 394

 • Upowszechnienie pojęcia: „Maryja – Pośredniczka Łask”; zapoczątkowanie modlitw do Marii – V wiek

 • Początek kultu Marii (tytuł Matka Boża po raz pierwszy został użyty w stosunku do Marii podczas posiedzenia Konsylium w Efezie) – rok 431

 • Księża zaczęli ubierać się odmiennie od ludzi świeckich – rok 500

 • Ostatnie namaszczenie – rok 526

 • Zakony zapoczątkowane przez Benedykta z Nursji we Włoszech – rok 528

 • Papiestwo jako instytucja datuje się od roku 539

 • Post 40-dniowy ustanowiono w roku 547

 • Doktryna o czyśćcu wymyślona przez Grzegorza I – w roku 593

 • Język łaciński używany w modlitwach i na nabożeństwach nakazany przez Grzegorza I – w roku 600

 • Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów – około roku 600

 • Przyznanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi Kościołami Chrześcijańskimi, poprzez uznanie papieża za „Biskupa Powszechnego” tytuł został nadany przez cesarza Focasa, papieżowi Bonifacemu III – w roku 607

 • Wszystkich Świętych zaczęto obchodzić około roku 610

 • Całowanie stopy papieża wprowadzone przez papieża Konstantyna w roku 709

 • Tymczasowa władza papieży darowana przez Pepina, króla Franków – rok 750

 • Upełnomocnienie oddawania czci krzyżowi, wizerunkom i reliktom w roku 786

 • Krzyżowe dni ustanowione przez Leona III w roku 801

 • Święcona woda zmieszana ze szczyptą soli i błogosławiona przez księdza w roku 850

 • Oddawanie czci świętemu Józefowi w roku 890

 • Ustanowienie szkoły Kardynałów w roku 927

 • Zaduszki czyli dzień Zaduszny wprowadził opat z Cluny – Odilo w Klasztorach kluniackich w roku 988

 • Kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV w roku 995

 • Post w piątki w czasie wielkiego postu w roku 998

 • Msza, (obecność obowiązkowa) wprowadzona w XI wieku

 • Ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictaus Papae” że:

  • Kościół katolicki nigdy nie zbłądził i nigdy nie popełnił żadnego błędu

  • Ustanowienie „ekskomuniki” (klątwy kościelnej)

  • Narzucenie celibatu na I Synodzie Postnym odbytym w Rzymie

  • Wszystko wprowadzone w roku 1077

  • Różaniec (mechaniczna modlitwa przy użyciu paciorków) wynaleziona przez Piotra Hernita w roku 1090

  • Udzielenie „odpustu” przez papieża Urbana II dla uczestników pierwszej wyprawy krzyżowej w roku 1095; sprzedaż odpustów zapoczątkowana na przełomie XV i XVI wieku

  • Kanonizacja zmarłych świętych (zapoczątkowana przez Jana XV w 995r.) zatwierdzona przez papieża Aleksandra III w roku 1170

  • Święta Inkwizycja ustanowiona przez Konsylium w Weronie w roku 1184

  • Transsubstancja (przeistoczenie) opłatka ogłoszona przez papieża Innocentego III w roku 1215

  • Cicha spowiedź grzechów do księdza zamiast Bogu (obowiązkowo raz w roku) ustanowiona przez papieża Innocentego III w czasie trwania Konsylium Laterańskiego w roku 1215

  • Adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III w roku 1220

  • Biblia zakazana dla laików (znalazła się w spisie ksiąg zakazanych) Synod w Tuluzie 1229

  • Szkalperz wynaleziony przez angielskiego zakonnika Simora Stoka w roku 1251

  • Rok 1254 – data rozpoczęcia „stosowania tortur” w celu wymuszenia zeznań, nakaz papieża Innocentego IV

  • Święto Bożego Ciała wprowadzone przez papieża Urbana IV na soborze w roku 1312

  • „Tiara” – potrójna korona papieska symbolizująca potrójną władzę papieża jako arcykapłana, króla i proroka, wprowadził Jan XXII w roku 1325

  • Zakaz spożywania komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina) przez osoby świeckie – Sobór w Konstancji w roku 1414

  • Dogmat Siedmiu Sakramentów zatwierdzony w roku 1439

  • Dogmat o czyśćcu zatwierdzony przez Konsylium we Florencji w roku 1443

  • Ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV w roku 1476

  • „Uzasadnienie obchodów świąt „Niepokalanie Poczętej” przez papieża Sykstusa IV w roku 1477

  • „Zdrowaś Mario” (druga połowa modlitwy ukończona 50 lat później i zatwierdzona przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku) wprowadzona w 1508 roku

  • Ponowne zatwierdzenie odpustów z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych przez papieża Leona X w roku 1515

  • Zakon Jezuitów założony przez Ignacego Loyolę w celu dokonania Kontrreformacji w krajach, w których zapanowała reformacja, czyli tam gdzie Rzym stracił swoje wpływy, zakon założony w roku 1531

  • “Trybunał Inkwizycyjny” oficjalnie powołany – przez papieża Pawła III (bulla “Licet ab initio”) 1542

  • Tradycja ogłoszona autorytetem równym Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545

  • Księgi apokryficzne dodane do Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545

  • Chrzest dzieci zalecano w roku 412, dopiero w 1314 zmieniono zanurzenie dorosłych na „polewanie”, a ostatecznie chrzest dzieci z „polewaniem” zatwierdzono w roku 1547

  • Wyznanie wiary papieża Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary w roku 1560

  • Małżeństwo, Kapłaństwo, Bierzmowanie uczyniono sakramentami w roku 1563

  • Maria “Królową Polski” – uroczyste oddanie narodu pod jej zwierzchnictwo przez króla polskiego Jana Kazimierza 1657

  • „Pasje” (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził papież Benedykt XIV w 1742 roku

  • Nabożeństwa Majowe wprowadzone w roku 1852

  • Niepokalane poczęcie Marii Panny ogłoszone przez Papieża Piusa IX w roku 1854

  • Stwierdzenie i ogłoszenie że jedynym zbawiającym kościołem jest Kościół Katolicki przez papieża Piusa IX w roku 1854

  • Sobór Watykański I pod przewodnictwem Piusa IX potępił wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych, nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki i potwierdził tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi w roku 1864

  • Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności ogłoszone przez Piusa IX w roku 1870

  • Szkoły publiczne potępione przez Piusa XI w 1930

  • Wniebowzięcie Marii Panny wymyślone przez Piusa XII wprowadzono w roku 1950

  • Maria uznana Matką Kościoła przez papieża Pawła VI w roku 1964

  • Dominus Iesus – deklaracja, w której główną myślą było to, że: „Tylko w Kościele Rzymsko-Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia” – kardynał Joseph Ratzinger – prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary (przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum znanego uprzednio jako Święta Inkwizycja) – rok 2000

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.