Nauka i Biblia

Zdumiewające fakty naukowe

Pismo nakłania nas, aby je studiować (J 5,39). Jeśli tak podchodzimy do zagadnień naukowych, odkrywamy wiele przykładów współczesnych odkryć naukowych zapisanych w Biblii tysiące lat temu. Stwierdzenia te spisali autorzy, którzy nic nie wiedzieli na temat współczesnej nauki „lecz wy­powiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym” (2 P 1,21). „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano” (Rz 15,4); „Abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego” (J 20,3 l).

Rozważmy parę z tych przykładów:

Fizyka

A ziemię zawiesił na niczym” (Job 26,7 BGd).

Job zapisał ten fakt ponad 3500 lat temu, a jednak jest to dwudziestowieczna fizyka. Prawa grawitacji, które odkrył Newton nie dodały nic do tego, co zapisał Job; one jedynie wyjaśniają, w jaki sposób Bóg „zawiesił ziemię na niczym”! Na początku XX wieku naukowcy wierzyli, że prze­strzeń kosmiczna jest wypełniona substancją zwaną „eterem”, która jakoś pomaga utrzymać ziemię w jej pozycji. Zostało to jednak teraz obalone i najbardziej naukowym stwierdzeniem wciąż jest to, że Bóg „ziemię zawiesił na niczym”.

Ten sam Stwórca, który „zawiesił” ziemię na niczym zgodził się, by zawieszono Go na drzewie (Dz ‘5,30), by przygotować odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy w Niego wierzą.

,,Siedzi nad okręgiem ziemi” (Iz 40,22).

Izajasz zapisał ten zdumiewający fakt około 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Słowo „okrąg” w języku oryginalnym znaczy „sferyczny, kulisty”. Od czasów Izajasza minęło ponad dwa tysiące lat, gdy w 1519 roku Magellan, sławny żeglarz, opłynął świat dookoła, obalając przekona­nie, że ziemia jest płaska i dowiódł to, co było zapisane w Biblii od ponad dwóch tysięcy lat — że ziemia jest okrągła.

Kulistość ziemi sugeruje również 17 rozdział Łukasza. Pan Jezus opisuje swój powrót mówiąc: „w owym dniu” (w. 31) i „tej nocy” (w. 34). To oznacza, że równocześnie będzie dzień po jednej stronie globu a noc po drugiej stronie. „Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego u mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół… Powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony” (Łk l U 1.34).

Astronomia

Nic mogą być zliczone zastępy niebieskie” (Jr 33,22).

Inne przykłady autorytetu Słowa Bożego istnieją w dziedzinie astronomii. Przez wieki próbowano policzyć gwiazdy. Ptolemeusz doliczył się 1056, Tycho de Brahe mówił o 777, Kepler policzył ich 1005. Liczba ta rosła aż do dzisiaj – wiadomo, że w naszej własnej galaktyce jest około sto miliardów gwiazd, a prawdopodobnie istnieje około stu miliardów innych galaktyk, a jednak tysiące lat temu Jeremiasz napisał: „Nie mogą być zliczone zastępy niebieskie”. Słowa z Psalmu 147,4-5 są jeszcze bardziej zdumiewające: „Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim imiona nadaje. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość jego jest niezgłębiona”. Ten sam Bóg, który „uczynił (…)gwiazdy” jest zainteresowany każdym z nas, jak mówią nam następne wiersze tego psalmu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Czytelnia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.